Teorija

Uzdevumi

1. Cilvēka figūras proporcijas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Cilvēka figūras proporcijas - izveide, teorētiskie pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. "Dorifors"

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Cilvēka figūras proporcijas, "Dorifors"

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Cilvēku figūru izkārtojums telpā

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Pieauguša cilvēka un bērna ķermeņa proporcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Cilvēka ķermeņa proporcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cilvēka figūras proporcijas, cilvēku figūru izvietojums telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Vēsturiskais žanrs. Vispārīgs raksturojums.

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Vēsturiskais žanrs. Nozīmīgi fakti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vēsturiskais žanrs. Vēsturiskā žanra pirmsākumi (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Vēsturiskais žanrs. Raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vēsturiskais žanrs. Raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Vēsturiskais žanrs. Žanra raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Vēsturiskais žanrs. Žanra izveide, vispārējas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Sadzīves žanrs. Vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Sadzīves žanrs. Sadzīves žanra pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Sadzīves žanrs. Raksturīgās pazīmes. (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Sadzīves žanrs. Vispārējs raksturojums, raksturīgās pazīmes.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Sadzīves žanrs. Tēmas žanra attīstības pirmsākumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Sadzīves žanrs. Tēmas 17. gadsimta sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Sadzīves žanrs. Raksturīgās tēmas dažādos laika posmos.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
23. Sadzīves žanrs. Pastorāle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Sadzīves žanrs. Pastorāle, tēmu dažādība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Sadzīves žanrs. Žanra raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Cilvēka figūras proporcijas, lineārās perspektīvas likumi kompozīcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Vēsturiskā žanra raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Sadzīves žanrs. Raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Sadzīves žanrs. Tēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem