Svarīgi!
Žanrs – tematiskā nozare mākslā. Tulkojumā no franču valodas vārds genre nozīmē dzimta, veids.
Visizplatītākie žanri ir vēsturiskais, sadzīves žanrs, batālais (kaujas skati), mitoloģiskais (sižeti no dažādu kultūru mītiem), ainava, klusā daba, portrets, animālija (attēlo dzīvniekus).
 
11.jpg
Attēlā "Kauja pie San Romano" (Paolo Učello, 1438-1440)
 
Vēsturiskais žanrs
Vēsturiskā žanra mākslas darbos lielākoties attēlotas vairākas cilvēku figūras, bieži vien – ļoti daudz cilvēku figūru. Mākslas darbā tiek attēlots kāds konkrēts notikums, ar gleznas palīdzību tiek izstāstīts stāsts. Gleznojot kompozīciju, kurā attēlotas vairākas cilvēku figūras, tiek ievērots perspektīvas princips – figūras, kas atrodas tuvplānā, attēlotas lielākas nekā figūras, kas atrodas aizmugurējā plānā. Vēsturisko žanru uzskata par nozīmīgāko žanru mākslas žanru hierarhijā, jo šī ir visgrūtākā mākslas forma. Lai uzgleznotu daudzfigūru kompozīciju, kurā cilvēki attēloti dažādās pozās un rakursos, nepieciešama liela meistarība.
 
12.jpg
Attēlā "Horāciju zvērests" (Žaks Luijs Davids, 1786)
 
Žanra pirmsākumi rodami Renesanses (14. gadsimts - 17. gadsimta sākums) laikā, kad vēsturisko notikumu attēlošana bija cieši saistīta ar mitoloģisko un reliģisko ainu attēlošanu. Līdztekus valdnieku, kara ainu attēlošanai mākslinieks attēloja arī ainas no Jēzus Kristus dzīves, svēto dzīves, sižetus no Bībeles, kā arī ainas no mītiem.
 
13.jpg
Attēlā "Marijas debesbraukšana" (Ticiāns, 1516-1518)
 
Kā piemēru var minēt itāļu mākslinieka Mikelandželo (1475-1564) Siksta kapelas (uzbūvēta pēc Romas pāvesta Siksta 4. lūguma laika posmā no 1473. gada līdz 1481. gadam) griestu gleznojumu (1508-1512), kuru arī var uzskatīt par vēsturiskā žanra lielākā izmēra mākslas darbu.
 
3.jpg
Attēlā Siksta kapelas griestu gleznojumi
 
Griestu gleznojumos vērojamas ainas no Bībeles. Populārākais no šiem griestu gleznojumiem – kompozīcija "Ādama radīšana". Šīs kompozīcijas stilizētu fragmentu, kur saskaras Dieva un Ādama rokas, mūsdienās izmanto dažādiem mērķiem, piemēram, reklāmās.
 
4.jpg
Attēlā "Ādama radīšana"
 
5.jpg
Attēlā kompozīcijas "Ādama radīšana" fragments
 
Kā dominējošais vēsturiskais žanrs nostiprinājās 17. gadsimtā Francijā karaļa Luija 14. valdīšanas laikā, kas saistīts ar karaļa ietekmi mākslas jomā. Vēsturiskais žanrs izplatījās arī citās Eiropas valstīs, visvairāk tajās, kur liela nozīme bija karaļa varai (māksla slavināja karali, karaļa varu, iemūžinot to gleznās).
 
14.jpg
Attēlā "Persijas sūtņu ierašanās pie Luija 14." (Antuāns Kuapels, 1715)
 
Vēsturiskā žanra uzplaukums saistīts ar 18.-19. gadsimtu. Mākslinieks attēlo sociāli un politiski nozīmīgas personības, notikumus.
 
Šajā laika posmā Francijā vēsturiskais žanrs saistījās ar imperatoru Napoleonu (1769-1821) - tika attēloti imperatora karagājieni, kaujas ainas.
 
9.jpg
Attēlā "Napoleona kronēšana" (Žaks Luijs Davids, 1805-1807)
 
8.jpg
Attēlā "Kauja pie Marengo"
 
Tā pat tika attēloti nozīmīgi notikumi, kas nav saistīti ar karu. Kā piemēru var minēt Teodora Žeriko gleznu "Medūzas" plosts", kurā attēlots reāls notikums 1816. gadā – fregate "Medūza" uzskrēja uz sēkļa aptuveni četrus kilometrus no Rietumāfrikas krastiem. Apkalpe patvērās uz plosta, kuru steigā izgatavoja no fregates atlūzām. Cilvēki 13 dienas atradās uz plosta bez pārtikas un dzeramā ūdens. Kad plostu atrada, uz tā bija palikuši dzīvi tikai 15 cilvēki.
 
10.jpg
Attēlā "Medūzas" plosts" (Teodors Žeriko, 1818-1819)
 
Arī Latvijas mākslā vērojami vēsturiskā žanra mākslas darbi. Kā šī žanra pārstāvjus var minēt Kārli Hūnu (1831-1877), vienu no vēsturiskā žanra aizsācējiem latviešu glezniecībā, Artūru Baumani (1867-1904).
 
15.jpg
Attēlā "Bērtuļa nakts aina" (Kārlis Hūns, 1870)
 
16.jpg
Attēlā "Likteņa zirgs" (Artūrs Baumanis, 1887)
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 185.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kārlis_Hūns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vēsturiskais_žanrs
https://en.wikipedia.org/wiki/History_painting
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_painting#/media/File:San_Romano_Battle_(Paolo_Uccello,_London)_01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/History_painting#/media/File:Jacques-Louis_David_-_Oath_of_the_Horatii_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Titian#/media/File:Tizian_041.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistine_Chapel_ceiling#/media/File:Sistine_Chapel_ceiling_02.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Creation_of_Adam#/media/File:Creación_de_Adán_(Miguel_Ángel).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Creation_of_Adam#/media/File:Hands_of_God_and_Adam.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France#/media/File:Ambassade_Perse_auprès_de_Louis_XIV.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon#/media/File:NapoleanCoronationDavid.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon#/media/File:Jean-Simon_Berthelemy_(circle)_Napoleon_in_the_Battle_of_Maringo.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raft_of_the_Medusa#/media/File:JEAN_LOUIS_THÉODORE_GÉRICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_(Museo_del_Louvre,_1818-19).jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Huns_Bertula_nakts_aina.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Baumanis_Liktena_zirgs.jpg