Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas Prot raksturot cilvēka auguma proporcijas, lineārās perspektīvas principus cilvēku figūru attēlošanai telpā.
2. Vēsturiskais žanrs Zina, kas ir vēsturiskais žanrs mākslā.
3. Sadzīves žanrs Zina, kas ir sadzīves žanrs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas.
2. Cilvēka figūras proporcijas - izveide, teorētiskie pamati 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas, zina - kas izveidoja šos nosacījumus.
3. "Dorifors" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos atpazīt sengrieķu tēlnieka Polikleita slaveno skulptūru "Dorifors".
4. Cilvēka figūras proporcijas, "Dorifors" 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot cilvēka figūras proporcijas, spēj attēlā atpazīt Polikleita veidoto "Doriforu".
5. Cilvēku figūru izkārtojums telpā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt figūru izvietojumu kompozīcijā (tuvāk, tālāk).
6. Pieauguša cilvēka un bērna ķermeņa proporcijas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot attēlos noteikt - vai mākslinieks savā mākslas darbā ir ievērojis cilvēka ķermeņa proporcijas.
7. Cilvēka ķermeņa proporcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķermeņa proporcijas.
8. Cilvēka figūras proporcijas, cilvēku figūru izvietojums telpā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot analizēt attēlus, nosakot cilvēka figūras proporcijas, cilvēku izvietojuma telpā nosacījumus.
9. Vēsturiskais žanrs. Vispārīgs raksturojums. 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot vēsturisko žanru mākslā.
10. Vēsturiskais žanrs. Nozīmīgi fakti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina nozīmīgus faktus, saistītus ar vēsturiskā žanra attīstību mākslā.
11. Vēsturiskais žanrs. Vēsturiskā žanra pirmsākumi (ar ievilkšanu) 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot saskatīt attēlos vēsturiskā žanra mākslas darba pazīmes šī žanra attīstības pirmsākumos.
12. Vēsturiskais žanrs. Raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot vēsturisko žanru, zina, kādi sižeti tika attēloti šī žanra attīstības pirmsākumos.
13. Vēsturiskais žanrs. Raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt vēsturiskā žanra pazīmes.
14. Vēsturiskais žanrs. Žanra raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt vēsturiskā žanra raksturīgās pazīmes.
15. Vēsturiskais žanrs. Žanra izveide, vispārējas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot vēsturisko žanru, spēj saskatīt tā pazīmes mākslas darbu reprodukcijās.
16. Sadzīves žanrs. Vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot vispārīgi raksturot sadzīves žanru.
17. Sadzīves žanrs. Sadzīves žanra pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt sadzīves žanra pazīmes.
18. Sadzīves žanrs. Raksturīgās pazīmes. (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot saskatīt sadzīves žanra pazīmes attēlos.
19. Sadzīves žanrs. Vispārējs raksturojums, raksturīgās pazīmes. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot sadzīves žanru, spēj saskatīt tā pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
20. Sadzīves žanrs. Tēmas žanra attīstības pirmsākumos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot saskatīt attēlos tēmas, kuras raksturīgas sadzīves žanra mākslas darbiem žanra attīstības pirmsākumos.
21. Sadzīves žanrs. Tēmas 17. gadsimta sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kādas tēmas tika attēlotas, gleznojot sadzīves žanra darbus, 17. gadsimta sākumā.
22. Sadzīves žanrs. Raksturīgās tēmas dažādos laika posmos. 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Spēj mākslas darbu reprodukcijās saskatīt sadzīves žanra attīstības posmu raksturīgās pazīmes.
23. Sadzīves žanrs. Pastorāle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir pastorāle, prot attēlos saskatīt pastorāles pazīmes.
24. Sadzīves žanrs. Pastorāle, tēmu dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt pastorāles pazīmes, noteiktam laika posmam raksturīgo sižetu pazīmes.
25. Sadzīves žanrs. Žanra raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot sadzīves žanru, tā attīstību, māk attēlos saskatīt sadzīves žanra pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas Citi zema 3 p. Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas.
2. Polikleita skulptūra "Dorifors" Citi zema 1 p. Prot attēlos noteikt sengrieķu tēlnieka Polikleita skulptūru "Dorifors".
3. Vēsturiskais žanrs. Vēsturiskā žanra pirmsākumi Citi augsta 3 p. Prot saskatīt attēlos vēsturiskā žanra mākslas darba pazīmes šī žanra attīstības pirmsākumos.
4. Vēsturiskais žanrs. Siksta kapelas populārākais griestu gleznojums Citi zema 2 p. Prot attēlos atpazīt populārāko Siksta kapelas griestu gleznojumu.
5. Sadzīves žanrs. Raksturīgās pazīmes. Citi vidēja 4 p. Prot saskatīt sadzīves žanra pazīmes attēlos.
6. Sadzīves žanrs. Žanra paveids, mākslas stila izveides veicināšana Citi zema 1 p. Zina, kāda mākslas stila izveidi veicināja sadzīves žanrs, prot raksturot sadzīves žanra paveidu.
7. Sadzīves žanrs. Raksturojums Citi augsta 3 p. Prot raksturot sadzīves žanru, tā attīstību dažādos laika posmos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas, lineārās perspektīvas likumi kompozīcijā 00:00:00 vidēja 14 p. Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas; prot attēlos noteikt sengrieķu tēlnieka Polikleita skulptūru "Dorifors"; prot attēlos noteikt - vai mākslinieks savā mākslas darbā ir ievērojis cilvēka ķermeņa proporcijas; prot noteikt figūru izvietojumu kompozīcijā (tuvāk, tālāk).
2. Vēsturiskā žanra raksturojums 00:00:00 vidēja 16 p. Prot raksturot vēsturisko žanru mākslā; zina nozīmīgus fakstus, saistītus ar vēsturiskā žanra attīstību mākslā; prot attēlos atpazīt populārāko Siksta kapelas griestu gleznojumu; prot saskatīt attēlos vēsturiskā žanra mākslas darba pazīmes šī žanra attīstības pirmsākumos; prot attēlos saskatīt vēsturiskā žanra pazīmes.
3. Sadzīves žanrs. Raksturojums 00:00:00 vidēja 15 p. Prot vispārīgi raksturot sadzīves žanru; prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt sadzīves žanra pazīmes; prot saskatīt sadzīves žanra pazīmes attēlos; prot raksturot sadzīves žanru, tā attīstību dažādos laika posmos.
4. Sadzīves žanrs. Tēmas 00:00:00 vidēja 14 p. Prot saskatīt attēlos tēmas, kuras raksturīgas sadzīves žanra mākslas darbiem žanra attīstības pirmsākumos; zina, kādas tēmas tika attēlotas, gleznojot sadzīves žanra darbus, 17.gadsimta sākumā; zina, kāda māksals stila izveidi veicināja sadzīves žanrs, prot raksturot sadzīves žanra paveidu; zina, kas ir pastorāle, prot attēlos saskatīt pastorāles pazīmes.