Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vēsturiskais žanrs. Vispārīgs raksturojums. 3p.
2. Vēsturiskais žanrs. Nozīmīgi fakti 4p.
3. Vēsturiskais žanrs. Siksta kapelas populārākais griestu gleznojums 2p.
4. Vēsturiskais žanrs. Vēsturiskā žanra pirmsākumi 3p.
5. Vēsturiskais žanrs. Raksturīgās pazīmes 4p.