Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Sadzīves žanrs. Vispārīgs raksturojums 3p.
2. Sadzīves žanrs. Sadzīves žanra pazīmes 2p.
3. Sadzīves žanrs. Raksturīgās pazīmes. 4p.
4. Sadzīves žanrs. Raksturojums 3p.
5. Sadzīves žanrs. Vispārējs raksturojums, raksturīgās pazīmes. 3p.