Teorija

Uzdevumi

1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Reklāma senajā pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Mākslas darbs reklāmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Reklāmas attīstība laika gaitā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Reklāma 18.-19. gadsimtā (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Fakti no reklāmas attīstības vēstures

Grūtības pakāpe: augsta

6
8. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reklāmu veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Reklāmu veidi, to pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Reklamēšanas metodes, vides reklāma (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Reklāmas attīstības raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Reklāma - tās izveides principi, metodes, veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem