Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reklāma Zina, kas ir reklāma, prot raksturot tās nozīmi, spēj nosaukt reklāmas veidus, raksturot dažus no tiem. Zina, kas ir reklāmas dizainers, kāda ir viņa darba specifika.
2. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes, reklāmu veidi Zina, kādi nosacījumi jāievēro, veidojot reklāmas, kādas metodes jāizmanto, reklamējot preci, prot raksturot populārākos reklāmu veidus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kāda ir reklāmas nozīme, prot raksturot reklāmas saistību ar mākslu, reklāmas dizainera darba nozīmi preces popularitātes veicināšanā.
2. Reklāma senajā pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot reklāmas attīstību senajos laikos.
3. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot reklāmas nozares attīstību laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam.
4. Mākslas darbs reklāmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kurš mākslas darbs tika izmantots kompānijas "Pears soap" reklāmās, prot to atpazīt mākslas darbu reprodukcijā.
5. Reklāmas attīstība laika gaitā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot reklāmas attīstību dažādos laika posmos.
6. Reklāma 18.-19. gadsimtā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot reklāmas attīstību 18.-19. gadsimtā.
7. Fakti no reklāmas attīstības vēstures 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pārzina reklāmas attīstības vēstures faktus.
8. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes.
9. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot reklamēšanas metodes, reklāmas veidus.
10. Reklāmu veidu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot dažādos reklāmu veidus.
11. Reklāmu veidi, to pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot dažādos reklāmu veidus.
12. Reklamēšanas metodes, vides reklāma (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot reklamēšanas veidus, spēj attēlā atpazīt vides reklāmu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Efektīvas reklāmas priekšnoteikumu izveidotājs Citi vidēja 2 p. Zina, kurā laika posmā tika izveidoti priekšnosacījumi veiksmīgai reklāmai, spēj nosaukt šo principu izveidotāju.
2. Vides reklāma Citi vidēja 2 p. Zina, kas ir vides reklāma, prot to saskatīt attēlā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāmas attīstības raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 9 p. Zina, kāda ir reklāmas nozīme, prot raksturot reklāmas saistību ar mākslu, reklāmas dizainera darba nozīmi preces popularitātes veicināšanā; prot raksturot reklāmas attīstību senajos laikos; prot raksturot reklāmas nozares attīstību laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam; zina, kurā laika posmā tika izveidoti priekšnosacījumi veiksmīgai reklāmai, spēj nosaut šo principu izveidotāju; zina, kurš mākslas darbs tika izmantots kompānijas "Pears soap" reklāmās, prot to atpazīt.
2. Reklāma - tās izveides principi, metodes, veidi 00:00:00 vidēja 11 p. Prot raksturot reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes; prot raksturot reklamēšanas metodes, reklāmas veidus; prot raksturot dažādos reklāmu veidus; zina, kas ir vides reklāma, prot to saskatīt attēlā.