Svarīgi!
Reklāma – materiāls, ar kura palīdzību cilvēks tiek rosināts vai pārliecināts iegādāties kādu preci, pakalpojumu. Ar reklāmas palīdzību tiek popularizēta kāda noteikta ideja vai cilvēks.
Reklāmai raksturīga pozitīvo īpašību akcentēšana vai pārspīlēšana. Tās mērķis ir radīt pieprasījumu, sniegt informāciju.
 
8.jpg
Attēlā – pārtika bērniem, Nestle (Alfons Muha, 1897)
 
Reklāma ir cieši saistīta ar mākslu, jo tās izveidē tiek izmantoti vizuālie tēli, krāsas, iesaistīts teksts. Reklāmas dizainerim jāpārzina krāsu un skaņu ietekme uz cilvēku, teksta uztveres īpatnības, jāpārzina kompozīcijas likumi. Dizainera uzdevums – veidot pārdomātas kompozīcijas, lai pēc iespējas veiksmīgāk nodotu informāciju un piesaistītu uzmanību.
 
Vēsturiski fakti
 
Senos laikos informācija tika nodota mutvārdos, tie bija citu cilvēku ieteikumi. Līdz ar rakstības izveidi, informāciju sāka nodot arī rakstveidā. Tas gan attiecās uz cilvēkiem, kuri prata rakstīto tekstu izlasīt.
 
Senajā Ēģiptē tika izmantoti papirusi ar rakstītu tekstu par preču tirgošanu vai arī reklāmas plakāti, kurus stiprināja pie sienām. Papiruss – papīram līdzīgs materiāls, kuru izgatavo no papirusa niedrēm.
 
14.jpg
Attēlā papiruss, 3.gadsimts
 
Senajā Ķīnā pirmās reklāmas bija mutiskas, reklāmas tekstu skandēšana dzejas formā notika flautas spēles pavadījumā (11.-7. gadsimts pirms mūsu ēras).
 
11.jpg
Attēlā flautas
 
Vēlāk reklāmas teksti tika pierakstīti uz papīra kaligrāfiskām rakstu zīmēm. Papīrs tika izgudrots 105. gadā Senajā Ķīnā. Kaligrāfija – mākslas skaisti un skaidri rakstīt.
 
13.jpg
Attēlā 4. gadsimta kaligrāfijas parauga kopija
 
Līdz ar īpašas vara plāksnes izgudrošanu, kuru izmantoja teksta drukāšanai un pavairošanai (10.-13. gadsimts), sāka drukāt četrstūrveida papīra reklāmas plakātus.
 
1.jpg
Attēlā bronzas plāksne, kuru izmantoja reklāmas teksta drukāšanai Liu ģimenes adatu veikalam
 
Viduslaiku Eiropā ļoti neliels iedzīvotāju skaits prata lasīt un rakstīt. Tādēļ reklāmām ar tekstu nebija nozīmes. Tika izmantoti attēli, izkārtnes, kas sniegtu nepieciešamo informāciju. Piemēram, lai informētu, ka šajā vietā atrodas kalēja darbnīca, tika izveidota izkārtne ar pakava attēlu, lai norādītu, ka šeit strādā šuvējs, izmantoja izkārtni ar apģērba attēlu. Augļus un dārzeņus pārdeva tirgus laukumā, kur informāciju par iespējām iegādāties noteiktu preci pie noteikta tirgotāja sniedza pilsētas saucēji – cilvēki, kuri skaļā balsī izsauca informāciju par precēm.
 
Līdz ar teksta drukāšanas iekārtu izveidi un attīstību 15.-16. gadsimtā Eiropā attīstījās arī modernā reklāma. 
 
Anglijā 18. gadsimtā reklāmas sāka ievietot avīzēs. Lielākoties tika reklamētas grāmatas un laikraksti, kā arī medikamenti, kas bija ļoti pieprasīti. Laika gaitā parādījās arī tā dēvētās viltus reklāmas, kas sniedza nepatiesu informāciju. 
 
1843. gadā ASV tika izveidota pirmā reklāmas aģentūra (Volnijs Palmers, Filadelfija). Iesākumā aģentūras nodarbojās tikai ar reklāmas laukumu tirgošanu, neuzņemoties nekādu atbildību par reklāmas saturu. Situācija mainījās 20. gadsimta sākumā, kad reklāmu aģentūras uzņēmās atbildību arī par to, kas tiek reklamēts.
 
19. gadsimtā tika radīti efektīvas reklāmas paņēmieni. Par modernās reklāmas tēvu dēvēja Londonā dzīvojošo Tomasu Barratu (1841-1914), ziepju ražošanas uzņēmuma "Pears Soap" priekšsēdētāju.
 
2.JPG
Attēlā Tomass Barrats
 
Barrats radīja ļoti efektīvu reklāmas kampaņu kompānijas ražotajai produkcijai, izmantojot trāpīgus saukļus, frāzes un attēlus.
 
5.jpg
Attēlā viena no kompānijas "Pears Soap" reklāmām, 1900.
 
Barrata veidotās reklāmas izcēlās ar kvalitāti un atbilda augstas kultūras līmenim. Tomass Barrats, piemēram, izmantoja slavenā prerafaelīta Džona Milē gleznu "Ziepju burbuļi", gleznas fonā attēlojot Pears ziepes. Mākslinieks gan centās protestēt pret šādu sava mākslas darba izmantošanu, taču Barrats jau bija paspējis iegādāties autortiesības uz šo darbu.
 
4.jpg
Attēlā "Ziepju burbuļi" (Džons Milē, 1886)
 
 3.jpg
Attēlā "Pears Soap" reklāma, kas vēsta, ka šīs ziepes padarīs rokas maigas, baltas un brīnišķīgas (1886)
 
19. un 20. gadsimtā populārs bija šāds šīs kompānijas ziepju reklāmas sauklis – "Labrīt! Vai jūs esat lietojuši Pears ziepes?". Tomasa Barrata idejas par veiksmīgas reklāmas priekšnoteikumiem tiek izmantotas arī mūsdienās.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Reklāma
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertisment
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Alphonse_Mucha#/media/File:Mucha-Nestl%C3%A9's_Food_for_Infants-1897.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus#/media/File:P._Oxy._XXII_2331.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Xiao_(flute)#/media/File:Xiao_Flute.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_calligraphy#/media/File:LantingXu.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertisment#/media/File:Bronze_printing_plate_for_an_advertisement.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Barratt#/media/Archivo:Thomas_J._Barratt.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Barratt#/media/File:Pears_Soap_1900.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pears_(soap)#/media/File:Bubbles_by_John_Everett_Millais.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pears_(soap)#/media/File:Pears'_Soap_advertisement_1886.jpg