Reklāmas izveides nosacījumi
 
Lai reklāma veiksmīgi veiktu savas funkcijas, jāievēro vairāki nosacījumi:
 • reklāmai jāpiesaista cilvēku uzmanība, tai jārada un jānotur interese par reklamējamo objektu;
 • laba reklāma izceļas uz konkurentu fona, rosina cilvēkus uz noteiktu rīcību;
 • tai jābūt vienkārši saprotamai, oriģinālai (lai piesaistītu uzmanību), saistošai (uzskatāmi pamato produkta kvalitāti, rosina pozitīvas emocijas, reklāmai jābūt estētiski pievilcīgai, skaistai, tā var būt arī humoristiska rakstura);
 • reklāma jādemonstrē atbilstošā vietā un laikā, tās demonstrēšana regulāri jāatkārto.
16.jpg
Attēlā reklāmas Pikadilli laukumā, (Londona)
 
Reklamēšanas metodes
 
Veidojot reklāmu, tiek izmantotas dažādas metodes. Dažas no tām:
 • reklāmas atkārtošana (šāda rīcība nodrošina atpazīstamību);
 • norāda uz reklamējamā produkta popularitāti patērētāju vidū (iespējams, ka cilvēki šo preci iegādāsies pūļa efekta dēļ);
 • dalīšanās pieredzē (reklāmā par preces labajām īpašībām stāsta eksperti vai citi patērētāji);
 • asociāciju radīšana (sasaista reklamējamo preci ar kaut ko patīkamu, piemēram, skaistiem dabas skatiem);
 • saukļu izmantošana (viegli iegaumējamas frāzes, kuras izsaka reklāmas būtību);
 • ietekmēšana (aicinājums iegādāties preci, kamēr tā ir pieejama, kamēr ir lielas atlaides). 
6.jpg
Attēlā reklāma tonikam, kas palīdzēs gremošanas traucējumu un nervozitātes mazināšanai (1900)
 
Reklāmu veidi
 
Reklāmas iespējams izvietot jebkur. To var pārraidīt televīzijā, radio, demonstrēt pirms kino seansiem, izvietot laikrakstos un žurnālos (tādējādi reklāma tiek piedāvāta noteiktai cilvēku grupai, kas lasa tieši šos preses izdevumus), tās var izvietot publiskās un tirdzniecības vietās, sociālajos tīklos, veidot reklāmas plakātus, bukletus u.c. 
 
10.jpg
Attēlā 19. gadsimta sākuma omnibuss, kurā pie griestiem izvietoti reklāmas plakāti (Deivids Skots)
 
Daži no reklāmu veidiem:
 • Vides jeb ielas reklāma
Reklāma tiek izvietota vidē, reklāmas stendos, uz transporta līdzekļiem. Ar šīs reklāmas palīdzību iespējams pievērst liela cilvēku skaita uzmanību. Šī reklāma sasniedz cilvēku jebkurā diennakts laikā, var veicināt spilgtākus iespaidus. Vides reklāmas nav uzbāzīgas, tās nerada negatīvas emocijas, jo cilvēkam dota izvēles iespēja - iepazīties ar šo reklāmu vai nē.
 
9.JPG
Attēlā reklāma uz tramvaja Liepājā
 • Reklāma radio
Radio reklāmas sāka pārraidīt 20. gadsimta 20. gados.
Šīs reklāmas ir efektīvas, jo sasniedz lielu cilvēku skaitu vienlaicīgi. Tā tendēta uz noteiktu cilvēku grupu, kas klausās noteiktas radiostacijas. Radio reklāmas jāatkārto biežāk, jo šajās reklāmas nav iespējams nodot vizuālo informāciju, dažkārt cilvēkam aizmirstas dzirdētais.
 • Reklāma televīzijā
Reklāmas laika tirgošanas uzsākšana televīzijā saistās ar 20. gadsimta 50. gadiem.
Tā kā cilvēki daudz laika pavada, skatoties televīziju, tad ar šīs reklāmas palīdzību iespējams īsā laikā nodot informāciju ļoti lielam cilvēku skaitam. Cilvēki dažādi uztver informāciju, daļai cilvēku ir redzes atmiņa, daļai – dzirdes atmiņa. Šīs reklāmas ir efektīvākas – iespējams daudzpusīgāk demonstrēt preci, tās krāsu, formu, akcentēt tās īpašības, nozīmi, radīt asociācijas ar skaņu palīdzību. Skatītājs šo informāciju uztver ar redzi, dzirdi, tā labāk paliek atmiņā.
 
15.JPG
Attēlā TV reklāmas filmēšana, 1948. gads
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Reklāma
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertisment
 
Attēli:
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad#/media/Archivo:Piccadilly-Circus-Publicit%C3%A9-Nuit.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertisment#/media/File:Advert_for_Guy's_Tonic_Wellcome_L0040436.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising#/media/File:Scott_Omnibus.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Reklāma#/media/Attēls:Tramvajs_Liepājā_03.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising#/media/File:Television_commercial_1948.JPG