4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes (ar ievilkšanu) 3p.
2. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi 3p.
3. Reklāmu veidu raksturojums 3p.
4. Vides reklāma 2p.