Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes 3p.
2. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi 3p.
3. Reklāmu veidu raksturojums 3p.
4. Vides reklāma 2p.