Grūtības pakāpe:
1. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes (ar ievilkšanu) 3 p.
2. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi 3 p.
3. Reklāmu veidu raksturojums 3 p.
4. Vides reklāma 2 p.