Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu 2p.
2. Reklāma senajā pasaulē 2p.
3. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam 2p.
4. Efektīvas reklāmas priekšnoteikumu izveidotājs 2p.
5. Mākslas darbs reklāmā 1p.