Grūtības pakāpe:
1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu 2 p.
2. Reklāma senajā pasaulē 2 p.
3. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam 2 p.
4. Efektīvas reklāmas priekšnoteikumu izveidotājs 2 p.
5. Mākslas darbs reklāmā 1 p.