Teorija

Uzdevumi

1. Pirmie silueti mākslas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Melnfigūru un sarkanfigūru stils

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Melnfigūru stils

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Melnfigūru stila raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Melnfigūru stila raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Pirmie silueti mākslas vēsturē, melnfigūru stils

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Sarkanfigūru stila raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Sarkanfigūru stila pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Sarkanfigūru stila raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Sarkanfigūru stila raksturojums, tā pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Sengrieķu trauku apgleznošanas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Silueti

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Siluets, trauku apgleznošana Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem