Siluets
 
Siluets mākslā ir objekta apveids, priekšmeta kontūras.
Svarīgi!
Par siluetu dēvē plakanu cilvēka vai priekšmeta attēlu, kas uzzīmēts uz gaiša fona vai gaišu attēlu, kas uzzīmēts uz tumša fona, izgriezts no papīra vai kāda cita stingra materiāla.
1.jpg
Attēlā – sižetiskā kompozīcija, kurā redzami dažādi silueti
 
Par pirmajiem siluetiem mākslā uzskatāmi pirmatnējo cilvēku alu zīmējumi, kuros attēloti dzīvnieki un dažkārt arī cilvēki.
 
2.jpg
Attēlā – seno cilvēku gleznojumi uz alas sienas, Lasko, Francija
 
Siluetu attēlošana mākslā raksturīga dažādām kultūrām. Viena no tām – Sengrieķu kultūra. 7.- 6. gadsimtā pirms mūsu ēras grieķu pilsētvalstīs sākās apgleznotās keramikas uzplaukums. Izveidojās keramikas darbnīcas, kurās ražotā produkcija tika tirgota arī kaimiņvalstīs. Māla trauki tika rotāti apgleznojot. Rotājums tika gleznots ne tikai uz trauka ārējās virsmas, bet arī trauka iekšpusē (ja to atļāva trauka forma).
 
4.jpg
Attēlā apgleznots trauks
 
Laika gaitā izveidojās dažādi trauku apgleznošanas stili, kas raksturīgi noteiktam laika posmam.
 
Melnfigūru stils
 
Tas ir vāžu glezniecības stils, izveidojies Senajā Grieķijā. Vislabāk šis stils attīstījās Atēnās 6. gadsimta vidū pirms mūsu ēras. Stilam raksturīgs melnas krāsas (lakas) figūru gleznojums uz sarkanīgā māla trauka fona. Atsevišķas detaļas melnajā lakā tika ieskrāpētas. Gleznojumos dominē cilvēku figūras. Labākajās melnfigūru stila keramikas darbnīcās meistari centās izveidot ideālas formas vāzes, gleznojumos ievēroja simetriju un harmonijas principu.
 
5.jpg
Attēlā trauks rotāts melnām figūrām, arī pārējā trauka virsma klāta ar melno laku
 
6. gadsimta otrajā pusē gleznojuma izmēri kļuva lielāki, taču simetrija vairs netika ievērota līdz galam.
 
Melnfigūru stila gleznojumos tika attēloti sižeti no sengrieķu mitoloģijas (stāsti par senajiem dieviem, to attiecībām, par senajiem varoņiem, viņu piedzīvojumiem, piemēram, Hērakla varoņdarbi), ainas no Homēra (sengrieķu dzejnieka, 8. gadsimts pirms mūsu ēras) poēmām.
 
6.jpg
Attēlā trauka rotājumā redzams varonis Hērakls un dieviete Atēna
 
Populārākais sižets vēstīja par Trojas karu. Dažkārt attēloja arī sadzīves ainas, ainas no sporta spēlēm. Sižetiskās kompozīcijas tika papildinātas ar ornamentāliem rakstiem uz trauka augšējās un apakšējās daļas, trauka osām.
 
8.jpg
Attēlā olīvu ražas novākšana, trauka augšējā un apakšējā daļa rotāta ar ornamentiem
 
Ja līdz šim trauku izgatavotāji uz traukiem nenorādīja savu vārdu, tad tagad uz vāzēm parādījās podnieku un trauku apgleznotāju vārdi. Pazīstamākie meistari bija Klitijs, Ergotīms, Amasijs u.c.
 
11.jpg
Attēlā Amasija apgleznotais trauks (Hērakls ierodas Olimpa kalnā)
 
10.jpg
Attēlā Amasija paraksts uz trauka, kuru viņš apgleznojis
 
Uz kāda no sengrieķu traukiem, kurš tagad atrodas Florences Arheoloģijas muzejā, redzams uzraksts "Klitijs mani apgleznoja, Ergotīms mani izgatavoja".
 
9.JPG
Attēlā trauks, uz kura tika atrasts uzraksts "Klitijs mani apgleznoja, Ergotīms mani izgatavoja"
 
Sarkanfigūru stils
 
Sarkanfigūru stils ir vāžu glezniecības stils Senajā Grieķijā. Sarkanfigūru stils nomainīja melnfigūru stilu. Tas pastāvēja laika posmā no 6. gadsimta pirms mūsu ēras beigām līdz 4. gadsimtam pirms mūsu ēras.
 
12.jpg
Attēlā trauks, rotāts sarkanfigūru stilā
 
Sarkanfigūru stila pazīmes – sarkanīgā māla trauka virsma ar melno krāsu (laku) tika noklāta tā, lai figūras saglabātu trauka sarkanīgo krāsu, bet fons būtu melnā krāsā. Figūru detaļas tika iezīmētas ar dažāda biezuma melnas lakas līnijām.
 
13.jpg
Attēlā figūras papildinātas smalkām, melnām līnijām detaļu izcelšanai
 
Meistari izmantoja arī šādu paņēmienu – melnajā lakas kārtā ar spalvu vai otu ieskrāpēja figūru siluetus, ornamentus. Sarkanfigūru stils deva iespēju attēlot figūras dažādos rakursos, labāk parādīt apģērba krokas, matu šķipsnas.
 
14.jpg
Attēlā ar melnām līnijām akcentētas apģērba krokas
 
Pirmie šī stila darbi tapa Atēnu meistara Andokīda darbnīcā, par izcilu šī stila pārstāvi uzskata arī Eifroniju.
Arī sarkanfigūru stila gleznojumos attēloja sižetus no sengrieķu mitoloģijas. Līdztekus tika attēlotas ainas no Atēnu ikdienas dzīves.
 
15.jpg
Attēlā Andokīda apgleznotais trauks (Hērakls un Cerbers)
 
Sarkanfigūru stila uzplaukums saistīts ar 5. gadsimtu pirms mūsu ēras, kad meistari precīzi attēloja cilvēka auguma aprises, tērpu, mazāk izmantoja ornamentālos elementus. 5. gadsimta otrajā pusē pirms mūsu ēras meistari uz traukiem attēloja arī kauju, sacīkšu un sporta spēļu ainas, dažādas sadzīves ainas.
 
16.jpg
Attēlā trauka iekšpuses rotājums
 
Tika attēlotas stalta auguma cilvēku figūras, graciozas kustības, skaistas sejas.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 111., 155.-156.,160.lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture. 1.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 173 lpp. : il.:90.-92.lpp.
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Silhouette#/media/File:Mister_Bethany_and_Patience_Wright.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux#/media/File:Lascaux_II.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Athena_Herakles_Staatliche_Antikensammlungen_2301_A_full.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Warrior_departure_Louvre_F27.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Athena_Herakles_Staatliche_Antikensammlungen_2301_B.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Amphora_olive-gathering_BM_B226.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_Painter#/media/File:Herakles_Olympos_Louvre_F30_full.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_Painter#/media/File:Signature_Amasis_Louvre_F30.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kleitias#/media/File:Kleitias_e_vasaio_ergotimos,_cratere_fran%C3%A7ois,_570_ac_ca._02.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Niobid_Painter_-_Red-Figure_Amphora_with_Musical_Scene_-_Walters_482712_-_Side_A.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Dioskouroi_Herakles_BM_E224.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Pyxis_Peleus_Thetis_Louvre_L55_by_Wedding_Painter.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Andokides_painter#/media/File:Herakles_Kerberos_Louvre_F204.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Makron_(vase_painter)#/media/File:Libation_Macron_Louvre_G149.jpg