Teorija

Uzdevumi

1. Plastiskā telpa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Stilizēts portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Plānu skaits kompozīcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Telpiskums,stilizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli