Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Stilizācija, telpa 1p.
2. Plānu skaits kompozīcijā 1p.
3. Plastiskā telpa 1p.
4. Stilizācija 1p.
5. Stilizēts portrets 1p.