Telpiskums
Gleznojot vai zīmējot, mākslinieks reāli var attēlot tikai objektu garumu un platumu, bet par dziļumu (telpiskumu) var radīt tikai ilūziju.
 
klusa-pukes1.jpg 418px-Shishkin_na_severe_dikom1.jpg
 
Lai mākslas darbā radītu telpas ilūziju, telpiskumu, māksliniekam jāievēro daži priekšnosacījumi:
  1. skatītājam tuvāk esošie objekti aizsedz tālākesošos;
  2. tuvāk esošo objektu kontūras ir asākas, nekā tālāk esošo objektu kontūras;
  3. jo tālāk objekts atrodas, jo vairāk tā krāsa zaudē intensitāti, tā kļūst pelēcīgāka.
 
3-800px-Caspar_David_Friedrich_055.jpg klusa-auglji1.jpg renuars3.jpg
 
Lai iegūtu telpas ilūziju, mākslinieks izmanto krāsu tumši gaišās attiecības, atmosfēras un lineāro perspektīvu (vairāk par perspektīvu vari uzzināt šeit).
 
19.jpg 18.jpg gaisa4.jpg
 
Mākslas darba kompozīcija tiek sadalīta vairākos plānos, mazākais plānu skaits – 3 (priekšplāns, vidusplāns un fons). Iespējams arī lielāks plānu skaits.
 
klusa-auglji7.jpg
Priekšplāns – ziedi, augļi, gliemežvāki
Vidusplāns – šķīvis ar augļiem
Fons
koro2.jpg
Priekšplāns – zāle
Otrais plāns – koks, cilvēki
Trešais plāns – ezers
Ceturtais plāns – koki
Piektais plāns – debesis
pisaro4.jpg
Priekšplāns – nopļautā zāle
Otrais plāns – meitene
Trešais plāns – siena kaudze, cilvēki
Ceturtais plāns – siena kaudzes
Piektais plāns – koki
Sestais plāns – pļava
Septītais plāns – koki
Astotais plāns – debesis
 
Priekšplānu parasti nepārblīvē ar figūrām, to zīmē vispārinātu. Mākslas darba galvenos objektus (uzmanības centru) attēlo vidējā plānā. Tālo plānu atkal attēlo vispārināti. Šādi attēlotu telpu, kurā radīta telpas ilūzija, dēvē par plastisko telpu.
 
Stilizācija
 
Attēlojamo figūru dekoratīvs vispārināts zīmējums vai formas atveids.
 
birdslijs3.jpg
Stilizētu cilvēku figūras
klimts10.jpg
Stilizēts koks
 
klimts7.jpg
Stilizēta ainava
 
 
Stilizāciju var izmantot ne tikai cilvēku, dzīvnieku, augu attēlošanai, bet arī telpas attēlošanai. Tā kā netiek radīta dziļuma ilūzija, tad šādu telpu dēvē par dekoratīvo telpu.
Stilizāciju izmanto skatuves glezniecībā - izgatavojot dekorācijas.
Papildinformācija:
Perspektīva mākslā (angļu valodā) - Perspektīva
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il. - izmantotā literatūra: 164..lpp.
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 96 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 82.-83.lpp.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jan_Davidsz_de_Heem_002.jpg&filetimestamp=20050519160710
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shishkin_na_severe_dikom1.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Caspar_David_Friedrich_055.jpg&filetimestamp=20090922155559
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alexander_Coosemans_Fr%C3%BCchtestillleben_mit_Hummer_und_Brot.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adriaen_van_Ostade_006.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Koppelaar_cityscape.jpg&filetimestamp=20060110184349
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frans_Koppelaar_-_Backlight_Langestraat.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fruit_still_life_with_shells.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Baptiste-Camille_Corot_012.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Camille_Pissarro_016.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:John%2BSalome.jpg&filetimestamp=20090419193357
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustav_Klimt_032.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustav_Klimt_042.jpg
Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola