Teorija

Uzdevumi

1. Silto un vēso krāsu raksturojums (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Vēsā krāsa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Gadalaiki un siltās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Siltās un vēsās krāsas dabā

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Siltās un vēsās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem