Grūtības pakāpe:
1. Silto un vēso krāsu raksturojums 4 p.
2. Gadalaiki un siltās krāsas 3 p.
3. Vēsā krāsa 1 p.
4. Debesis siltos un vēsos toņos 2 p.
5. Siltās un vēsās krāsas dabā 2 p.