Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Silto un vēso krāsu raksturojums 4p.
2. Gadalaiki un siltās krāsas 3p.
3. Vēsā krāsa 1p.
4. Debesis siltos un vēsos toņos 2p.
5. Siltās un vēsās krāsas dabā 2p.