Teorija

Uzdevumi

1. Arābu alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Japāņu rakstu zīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Arābu kaligrāfija

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Rakstības īpatnības dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli