Teorija

Uzdevumi

1. Cilvēka acs perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Putna perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trīs satekpunktu perspektīve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Atmosfēras perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli