Teorija

Uzdevumi

1. Cilvēka acs perspektīva (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Putna perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trīs satekpunktu perspektīve (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Atmosfēras perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem