Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Perspektīva 1p.
2. Perspektīva 1p.
3. Cilvēka acs perspektīva 1p.
4. Putna perspektīva 1p.
5. Trīs satekpunktu perspektīve 1p.
6. Atmosfēras perspektīva 1p.