Teorija

Uzdevumi

1. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ģeometriskā stila pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Orientālais stils

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Orientālais stils trauku rotājumos (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Ģeometriskā un orientālā stila pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Melnfigūru stils

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Melnfigūru stila pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Sarkanfigūru stils

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Sarkanfigūru stila pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Melnfigūru un sarkanfigūru stila pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Gotika. Vispārīgs raksturojums (ar ieviklšanu)

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Gotika. Velves

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Gotika. Vispārīgs raksturojums, gotisko velvju pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Gotika. Gotikas arhitektūras raksturīgie elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Gotika. Gotiskā stila katedrāle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Gotika. Gotiskā katedrāle

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Klasicisms. Vispārīgs raksturojums, triumfa vārti

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Klasicisms. Klasicisma stila ēkas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Klasicisms. Klasicisma raksturojums, raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Klasicisms. Doriskais orderis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Klasicisms. Joniskais orderis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Klasicisms. Korintiskais orderis (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Klasicisms. Antīkie orderi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Klasicisms. Klasicisma stila arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils, orientālais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Sengrieķu trauki. Melnfigūru stils, sarkanfigūru stils

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Sengrieķu trauku apgleznošanas stilu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Gotika. Gotiskās arhitektūras vispārīgs raksturojums, tās raksturīgie elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Gotika. Gotikas vispārējās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. Klasicisms. Klasicisma vispārējs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
7. Klasicisms. Antīko orderu raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

13
8. Klasicisma raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem