Tulkojumā no itāļu valodas vārds gotico nozīmē gotu, barbarisks (šie vārdi saistīti ar vācu cilti – gotiem). Ar šo jēdzienu renesanses laika (14.-16. gs.) vēsturnieki apzīmēja visu viduslaiku mākslu (5.-15. gs.), jo viņuprāt sengrieķu māksla bija daudz vērtīgāka nekā viduslaiku māksla. Ar laiku vārds "gotika" zaudēja savu nicinošo nozīmi un to izmantoja, lai apzīmētu klasisko un vēlo viduslaiku mākslu.
 
2.jpg
Attēlā skulpturālais rotājums "Mazā Jēzus pielūgšana" (Strasbūras katedrāle, 1015-1439)
 
Svarīgi!
Gotika ir mākslas stils, kas izveidojies 12.gadsimta vidū Francijā un laika gaitā izplatījies citās Eiropas valstīs. Gotikas stils pastāvēja līdz 15.gadsimtam.
Gotikai raksturīgas katedrāles - pilsētu galvenie dievnami, kuros dievkalpojumus vadīja augstākā garīdzniecība (arhibīskaps). Katedrāles kļuva par savas pilsētas sabiedrisko, reliģisko un kultūras centru. Kā spilgtākos piemērus var minēt Parīzes Dievmātes katedrāli Francijā, Vestminsteras abatiju Londonā, Lielbritānijā.
 
3.jpg
Attēlā Parīzes Dievmātes katedrāle (1163-1345)
 
4.jpg
Attēlā Parīzes Dievmātes katedrāle
 
5.JPG
Attēlā Vestminsteras abatija
 
40.jpg
Attēlā Vestminsteras abatijas ziemeļu puses ieeja
 
Gotikas arhitektūrai raksturīgas augstas karkasveida konstrukcijas ar smailloka arkām (tās izmantoja arkādēs - arku rindās, logu un durvju augšējās daļās, kā arī dekoratīvajos rotājumos), lieliem, augstiem logiem (tajos iestiprināti krāsaini stikli vai vitrāžas - attēli vai ornamenti no krāsaina stikla), arkbutāniem (pusarkām, kas uztvēra sienu sānspiedienu), kontrforsiem (balstiem sienu ārpusē), ribu velvēm, saišķpīlāriem (kolonnām, kas balstīja ribu velves).
 
6.jpg
Attēlā gotiskās katedrāles šķērsgriezums
 
7.jpg
Attēlā augstie logi, pildīti vitrāžām, logu augšējā daļa veidota kā smailloka arka
 
 
14.jpg
Attēlā arkbutāns (pusarka, kas vienā pusē piestiprināta pie katedrāles sienas, bet no otras puses pie balsta katedrāles ārpusē kontrforsa) un kontrforss (balsts katedrāles ārpusē)
 
9.jpg
Attēlā ribu velve (izliektie griesti ar stiprinājumiem ribām)
 
24.JPG
Attēlā saišķu pīlāri (balsti, kuri balsta ribu velves)
 
Velvju (griestu) veidojošās daļas – nervīras jeb ribas bieži vien kārtoja dažādos rakstos, radot daudzveidīgus velvju tipus, piemēram, zvaigžņu velvesziedu velvesvēdekļa velves.
 
10.JPG
Attēlā zvaigžņu velve
 
21.jpg
Attēlā ziedu velve
 
22.jpg
Attēlā vēdekļu velve
 
Katedrāles ieejas abās pusēs parasti tika izvietoti divi zvanu torņi. Fasādi rotā bagātīgi dekorēti portāli (portāls – ieeja ar bagātīgu skulpturālo rotājumu). Katedrāles fasāde tika vizuāli sadalīta trīs stāvos.
 
26.jpg
Attēlā katedrāles divi zvanu torņi, trīs bagātīgi rotāti portāli (ieejas)
 
Viens no gotikas elementiem – gotiskā roze jeb rozete, loga roze. Gotiskā roze ir apaļas formas logs ar precīzi veidotu akmens karkasu, kas līdzinājās smalkām akmens mežģīnēm. Brīvos laukumus starp akmens griezumiem aizpildīja ar krāsainu stiklu vai vitrāžām. Loga rozes parasti izvietoja dievnama rietumu fasādes centrā virs ieejas, bet dažkārt to izvietoja arī sānu fasādes centrā.
 
18.jpg
Attēlā loga roze
 
19.jpg
Attēlā loga roze ar vitrāžām
 
Dekoratīvie elementi
Fiale – mazs piramīdveida tornītis, kuru augšdaļu rotāja ar krustapuķi (stilizētu puķes motīvu, kam ziedlapas izkārtotas krusta veida). Fiales parasti izvietoja virs ārējiem sienu balstiem – kontrforsiem.
 
28.png
Attēlā krustapuķe
 
Pinakls – četrstūrveida tornītis, kas virzienā uz augšu sašaurinās. Pinaklus izvietoja virs kontrforsiem, sienu izvirzījumiem.
 
8.jpg
Attēlā pinakli, rotāti ar krabjiem
 
Krabis – dekoratīvais elements stilizētas lapas veidā. Krabji tika izvietoti gar fiales un pinakla šķautnēm.
 
27.jpg
Attēlā pinakli, rotāti ar krabjiem
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 52.-53.lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture. 2.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 223 lpp. : il.: 79.-82.lpp.
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_art#/media/File:France_Strasbourg_Magi.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_Notre-Dame_de_Paris#/media/File:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris,_20_March_2014.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris#/media/File:Notre-Dame_de_Paris_from_the_Pont_de_l%27Archev%C3%AAch%C3%A9_by_Night.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey#/media/File:Westminster-Abbey.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey#/media/File:WestminsterNorth55.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture#/media/File:Gotic3d2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture#/media/File:Wiki-01-Choir-of-Cologne-Cathedral.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_buttress#/media/File:Flyingbuttress.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rib_vault#/media/File:Reims_Cathedral,_interior_(4).jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzrippengew%C3%B6lbe#/media/File:Pfarrkirche_St._Oswald-M%C3%B6derbrugg_-_Kreuzrippengew%C3%B6lbe_3.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Rib_vault#/media/File:Tallinn_Oleviste.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture#/media/File:Prag_Vladislav-Saal.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture#/media/File:F%C3%A4chergew%C3%B6lbe_KingsCollege.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture#/media/File:Tours_Cathedral_Saint-Gatian_adj.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window#/media/File:Cath%C3%A9drale_de_Meaux_Fa%C3%A7ade_Rose_140708.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window#/media/File:Rozeta_Pary%C5%BC_notre-dame_chalger.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Finial#/media/File:Ammortissement.XIIIe.siecle.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinnacle#/media/File:20130808_Kings_College_Chapel_Closeup_01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinnacle#/media/File:Crocket.jpg