Stils – vienots māksliniecisko līdzekļu, paņēmienu kopums.
Tulkojumā no latīņu valodas vārds stilus nozīmē izklāsts, stils. Mākslā pieņemts runāt par laikmeta stilu, māksliniecisko virzienu stilu vai atsevišķu mākslas skolu stilu. Antīkajā pasaulē, piemēram, Senajā Grieķijā, izveidojās vairāki stili, kuri raksturīgi trauku apgleznošanā dažādos laika posmos.
 
Ģeometriskais stils
Ar šo terminu apzīmēja sengrieķu keramikas stilu, kas raksturīgs keramikai, izgatavotai 8.-7. gadsimtā pirms mūsu ēras. Šim stilam raksturīgs paņēmiens visu trauka virsmu noklāt ar horizontālām joslām, kurās izkārtots ornaments, veidots no ģeometriskām figūrām. Dažkārt ornamentu papildina meandra josla - ornaments no līnijas, kuras locījumi veido taisnus leņķus.
 
22.jpg
Attēlā – meandrs
 
5.jpg
Attēlā – vāze, rotāta ģeometriskā stilā, rotājumu papildina meandrs
 
Laika gaitā šie ornamenti tika papildināti ar stilizētiem cilvēku un dzīvnieku attēliem.
 
3.jpg
Attēlā – ģeometriskā stila vāze, papildināta ar stilizētām cilvēku un zirgu figūrām
 
Orientālais stils
Senajā Grieķijā trauki tika apgleznoti ar ziedu, augu un dzīvnieku stilizētiem atveidiem (piemēram, palmetēm – palmu lapu stilizētu attēlojumu), tādējādi atdarinot Ēģiptes un Seno Austrumu motīvus. 
 
6.jpg
Attēlā palmetes ornaments
 
Šāds trauku apgleznošanas paņēmiens raksturīgs laika posmam no 7. gadsimta vidus pirms mūsu ēras līdz 6. gadsimta pirmajai pusei pirms mūsu ēras. Apgleznojumu klāja uz trauka joslās, kur ritmiski tika attēlotas dažādas dzīvas būtnes, piemēram, lauvas, kalnu kazas, panteras, vērši, kā arī fantastikas būtnes - sfinksas (lauvas ar cilvēka galvu), grifi un sirēnas (putni ar cilvēka galvu). Brīvie laukumi starp dzīvnieku figūrām tika aizpildīti ar augu motīviem - rozetēm (apaļas formas rotājumiem), ziedu vijumiem.
 
8.jpg
Attēlā vāze, rotāta ar stilizētiem lauvu un vēršu zīmējumiem
 
Gleznoja uz trauka fona ar brūnu vai melnu laku, dažkārt akcentam izmantojot tumši sarkanu vai baltu krāsu. Orientālais stils tika izmantots liela izmēra trauku apgleznošanai (krūzes, amforas – ovālas formas trauki, bļodas).
 
7.jpg
Attēlā vāzi rotā ornamentu joslas ar sfinksu, mežacūku, lauvu, zaķu un vilku attēliem
 
Melnfigūru stils
Vāžu apgleznošanas stils Senajā Grieķijā, augstāko attīstības punktu sasniedza 6. gadsimtā pirms mūsu ēras.
 
9.jpg
Attēlā vāze, apgleznota melnfigūru stilā
 
Melnfigūru stilam raksturīgs melnu figūru gleznojums uz sarkanīgi oranža māla pamata. Trauki tika apgleznoti ar ainām no sengrieķu mitoloģijas (attēloja notikumus, kuri vēstīja par sengrieķu dievu un varoņu dzīvi).
 
10.jpg
Attēlā sengrieķu dievs Dionīss buru laivā
 
Sarkanfigūru stils
Vāžu apgleznošanas stils Senajā Grieķijā, populārs laika posmā no 6. gadsimta beigām līdz 4. gadsimtam pirms mūsu ēras.
 
12.jpg
Attēlā vāze, apgleznota sarkanfigūru stilā
 
Stila raksturīgās pazīmes: uz sarkanīgi oranžā trauka uzzīmēja figūras, ap kurām ieklāja melno laku, pašas figūras neiekrāsojot, atstājot tās trauka sarkanīgajos toņos. Detaļas tika iezīmētas ar dažāda biezuma melnās lakas līnijām. Šādi tika attēlotas cilvēku figūras, dažādi ornamenti. Sarkanfigūru stilā uz vāzēm attēloja ainas no sengrieķu mitoloģijas, kā arī ainas no ikdienas dzīves.
 
13.jpg
Attēlā sengrieķu mitoloģijas tēls valdnieks Edips un sfinksa
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 57., 111., 155.-156., 164. lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture. 1.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 173 lpp. : il.: 90.-92.lpp.
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Meander_(art)#/media/File:Rhodes_meander_hg.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_g%C3%A9om%C3%A9trique#/media/File:Jug_740_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_art#/media/File:NAMA_Hirschfeld_painter.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalizing_period#/media/File:East_grek_Fikellura_neck_amphora_Antikensammlung_Berlin.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Olpe_sphinx_Louvre_Cp10475.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalizing_period#/media/File:Corinthian_jug_620_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Calydonian_hunt_Antikensammlung_Berlin_F1707_full.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-figure_pottery#/media/File:Exekias_Dionysos_Staatliche_Antikensammlungen_2044.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Niobid_Painter_-_Red-Figure_Amphora_with_Musical_Scene_-_Walters_482712_-_Side_A.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-figure_pottery#/media/File:Oidipous_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_SL474.jpg