Vārds klasicisms cēlies no latīņu valodas vārda classicusparaugs.
 
3.jpg
Attēlā klasicisma stila ēka
 
Klasicisms – mākslas stils Eiropā, pastāvēja laika posmā no 17.gadsimta līdz 19.gadsimta pirmajai pusei.
Klasicisms atzina antīko mākslu (seno grieķu un romiešu mākslu) un dižrenesanses mākslu (15.gadsimta beigas – 16.gadsimta 30.-40.gadi) par pasaules kultūras augstāko sasniegumu.
 
16.jpg
Attēlā Hēfaista templis Atēnās, Grieķijā
 
9.jpeg
Attēlā romiešu templis
 
Par klasicisma pamatlicēju uzskata renesanses laika itāļu arhitektu Andrea Palladio (1508-1580). Palladio par pamatu saviem darbiem izmantoja klasisko arhitektūru.
 
10.jpg
Attēlā Andrea Palladio
 
8.jpg
Attēlā Villa Rotonda (Andrea Palladio projekts)
Svarīgi!
Klasicismam raksturīga formu sakārtotība, līdzsvarotība, harmonija, regulāra pilsētu plānošana.
Parīzes Karaliskās akadēmijas direktors Nikolā Fransuā Blondels (1618-1686) izstrādāja Parīzes un Rošforas pilsētbūvniecības projektus, kurus uzskata par klasicisma teorētisko pamatu. Blondels, ņemot par paraugu romiešu triumfa arkas (triumfa arka - svinīgi ieejas vārti, izgatavoti par godu kādam notikumam, piemēram, nozīmīgai uzvarai kādā kaujā), veidoja triumfa vārtus Parīzē (piemēram, Sendenī, Senantuāna vārti).
 
18.jpg
Attēlā Romas imperatora Konstantīna triumfa arka
 
17.jpg
Attēlā triumfa vārti Sendenī, Francija
 
Klasicisma stilā būvēto ēku virsmas tika rotātas ar kolonnām, statujām un ciļņiem, kas izvirzīti uz plaknes virsmas. Taču rotājumi, atšķirībā no gotikas, tika izmantoti ļoti ierobežotā daudzumā.
 
19.jpg
Attēlā Svētā Pāvila baznīca Londonā
Svarīgi!
Klasicismam raksturīga antīko orderu sistēma, ģeometriskā plānošana, precizitāte. Tika izmantoti tādi romiešu arhitektūras elementi kā kupols, raksturīgs Romas Panteonam.
14.jpg
Attēlā Romas Panteons
 
12.jpg
Attēlā Rotonda, Virdžīnijas Universitāte, ASV
 
Orderis
Orderis (latīņu valodas vārds ordo nozīmē kārtība) – arhitektūras kompozīcijas veids, kad tiek izmantoti noteikti elementi, kas izkārtoti noteiktā kārtībā. Arhitektūras orderi veido vertikālie elementi (kolonnas, pilastri) un horizontālie elementi (ēkas augšējā daļa, pārsegums – antablements ar trijstūrveida pārsegumu – frontonu). Izšķir piecus orderu veidus, no kuriem trīs izveidojušie senajā Grieķijā (doriskais, joniskais un korintiskais orderis), bet divi – senajā Romā (toskānas un kompozītorderis).
 
Doriskais orderis
Nosaukums cēlies no grieķu cilts – dorieši – nosaukuma.
Doriskajam orderim raksturīgs divdaļīgs kapitelis (elements, kas izvietots kolonnas augšpusē, savieno kolonnu un pārsegumu), kolonnas ar nelieliem, vertikāliem padziļinājumiem uz virsmas – kanelūrām, antablements, kuru rotā ciļņi (metopas) un plātnes ar vertikāliem iegriezumiem (triglifi).
 
1.jpg
Attēlā doriskais orderis
 
Joniskais orderis
Nosaukums cēlies no grieķu cilts – jonieši.
Šim orderim raksturīgas dziļas kanelūras (padziļinājumi uz kolonnu virsmām), kapitelis ar volūtām (izliektiem dekoratīviem elementiem) un bāze (pamats, uz kura novietota kolonna).
 
22.jpg
Attēlā joniskais orderis
 
Korintiskais orderis
Nosaukums cēlies no grieķu pilsētas Korintas nosaukuma.
Šim orderim raksturīgas vieglas, slaidas, augstas kolonnas, kuru virsma rotāta ar kanelūrām un grezns, četrstūrains kapitelis, rotāts ar stilizētām akanta lapām (tulkojumā no sengrieķu valodas vārds akanthos nozīmē dadža lapa; akanta lapa - stilizēta dadža lapa).
 
23.jpg
Attēlā korintiskā ordera kapitelis
 
24.JPG
Attēlā korintiskais orderis
 
Toskānas orderis
Kolonnas virsma ir gluda, bez padziļinājumiem – kanelūrām, divdaļīgs kapitelis un antablements bez rotājumiem.
6.jpg
Attēlā toskānas orderis
 
Kompozītorderis
Tulkojumā no latīņu valodas vārds compositus nozīmē sastāvošs no vairākām daļām, sarežģīts.
Joniskā un korintiskā ordera apvienojums. Kapiteļa daļā tiek izmantotas volūtas un akanta lapas.
 
7.jpg
Attēlā kompozītordera kapitelis
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 8., 36., 82., 88., 91., 176.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Doriskais_orderis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Joniskais_orderis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Korintiskais_orderis
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_order#/media/File:Northington_Grange_-_Hampshire.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechischer_Tempel#/media/File:Temple_of_Hephaestus_(Southwest),_Athens_-_20070711b.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_architecture#/media/File:MaisonCarr%C3%A9e.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio#/media/File:Palladio_filtered.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Classicism#/media/File:Villa_Rotonda_front.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumphal_arch#/media/File:RomeConstantine%27sArch03.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Blondel_(Architekt)#/media/File:Porte_Saint-Denis_01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Inigo_Jones#/media/File:Exterior_of_St._Paul%27s_Church,_Covent_Garden,_London.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Roma)#/media/File:Pantheon_and_Fontana_del_Pantheon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Palladian_architecture#/media/File:University_of_Virginia_Rotunda_in_2006.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_order#/media/File:DoricParthenon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_order#/media/File:Universitetet_i_Oslo,_midtbygningen3.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Corinthian_order#/media/File:Scythopolis7_by_Yukatan.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Corinthian_order#/media/File:La_Maison_carr%C3%A9e.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscan_order#/media/File:PalladioTuscan.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_order#/media/File:5980_-_Venezia_-_S._Barnaba_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_7-Aug-2008.jpg