Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Gotika. Stila vispārīgs raksturojums. 3p.
2. Gotika. Velves 1p.
3. Gotika. Gotikas arhitektūras raksturīgie elementi 2p.
4. Gotika. Gotiskā stila katedrāle 2p.
5. Gotika. Gotiskā katedrāle 4p.