Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Gotika. Vispārīgs raksturojums 2p.
2. Gotika. Velves 1p.
3. Gotika. Gotiskās arhitektūras elementi 2p.
4. Gotika. Vispārīgs raksturojums, gotisko velvju pazīmes 2p.
5. Gotika. Gotikas arhitektūras raksturīgie elementi 2p.