Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Ģeometriskā un orientālā stila vispārējs raksturojums 1p.
2. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils 2p.
3. Ģeometriskā stila pazīmes 2p.
4. Orientālais stils 2p.
5. Orientālais stils trauku rotājumos 1p.
6. Melnfigūru un sarkanfigūru stils sengrieķu trauku rotāšanā 3p.
7. Melnfigūru stils 2p.
8. Melnfigūru stila pazīmes 2p.
9. Sarkanfigūru stils 1p.
10. Sarkanfigūru stila pazīmes 3p.
11. Sengrieķu trauku apgleznošanas stili 3p.