Teorija

Uzdevumi

1. Stilizēti dzīvnieki glezniecībā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Stilizēti dzīvnieki tēlniecībā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Dzīvnieku stilizācija mākslā

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Cilvēka stilizācija tēlniecībā

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Cilvēka stilizācija glezniecībā (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Dabas formu stilizācija mākslā

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Arabeska

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Stilizēta ainava

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Stilizācijas pazīmes, dzīvnieku un cilvēku stilizācija mākslā

Grūtības pakāpe: zema

9
2. Dabas formu stilizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem