Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stilizācija Zina, kas ir stilizācija, ar ko stilizēts objekts atšķiras no reālistiski attēlota objekta.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilizēti dzīvnieki glezniecībā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizētu dzīvnieku attēlojumu.
2. Stilizēti dzīvnieki tēlniecībā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes, vērojot tēlniecības darbus.
3. Dzīvnieku stilizācija mākslā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt dzīvnieku stilizācijas pazīmes.
4. Cilvēka stilizācija tēlniecībā 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot attēlos saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
5. Cilvēka stilizācija glezniecībā (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
6. Dabas formu stilizācija mākslā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes.
7. Arabeska 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt arabeskas pazīmes.
8. Stilizēta ainava 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt stilizētas ainavas pazīmes.
9. Reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot attēlos saskatīt reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka stilizācija glezniecībā Citi zema 1p. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
2. Stilizācijas raksturojums Citi zema 1p. Zina, kas ir stilizācija, spēj nosaukt tās raksturīgās pazīmes.
3. Palmete Citi zema 1p. Prot attēlos saskatīt palmetes pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilizācijas pazīmes, dzīvnieku un cilvēku stilizācija mākslā 00:00:00 zema 9p. Zina, kas ir stilizācija, spēj nosaukt tās raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt stilizētu dzīvnieku attēlojumu; prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes, vērojot tēlniecības darbus; prot attēlos saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
2. Dabas formu stilizācija 00:00:00 vidēja 10p. Prot attēlos saskatīt palmetes pazīmes; prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes; prot attēlos saskatīt arabeskas pazīmes; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt stilizētas ainavas pazīmes; prot attēlos saskatīt reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības.