Vārds stilizācija cēlies no latīņu valodas vārda stilus, kas tulkojumā nozīmē stils, izklāsts, runas veids.
Stilizācija ir figūru dekoratīvs un vispārināts attēlojums.
Stilizējot tiek izmantots vienkāršots zīmējums, formas, krāsas un apjoms. Stilizētais objekta attēlojums nesniedz pilnīgu informāciju par šo objektu.
 
4.jpg
Attēlā stilizēts zirgs (Francs Marks, "Zirgs", 1911)
 
Objektu stilizācija raksturīga seno laiku mākslai, tradicionālajai (piemēram, Āfrikas cilšu māksla) un modernajai mākslai.
 
7.jpg
Attēlā akmens laikmeta mākslas paraugs - stilizēts zirgs
 
1.jpg
Attēlā afrikāņu māksla (maska, stilizēts cilvēka atveidojums)
 
6.jpg
Attēlā stilizēts sievietes portrets (Gustavs Klimts, 1913-1914)
 
13.jpg
Attēlā stilizēts koks un putns (Gustavs Klimts, 1905)
 
5.jpg
Attēlā stilizēta ainava (Gustavs Klimts, 1912)
 
Stilizāciju izmanto arī lietišķajā mākslā (izgatavojot keramikas, metāla, ādas, stikla izstrādājumus, tekstilijas u.c.). Kā piemēru var minēt dabas formu stilizāciju, attēlojot palmetes vai arabeskas.
 
8.jpg
Attēlā palmete
 
11.jpg
Attēlā palmešu rinda
 
Palmete – ornaments stilizētas palmas lapas veidā, arabeska – ornaments, kuru veido savītas līnijas, stilizētas lapas, ziedi, uzraksti.
 
9.jpg
Attēlā arabeska
 
10.jpg
Attēlā arabeska durvju ailes rotājumā
 
Stilizācijas iezīmes vērojamas arī mākslas darbos, kurus uzskata par reālistiskiem. Stilizāciju izmanto, lai attēlotu objektus, kuri kompozīcijā izvietoti tālāk, dziļāk fonā – šie objekti attēloti vienkāršotām formām.
 
4.JPG
Attēlā stilizēts buru kuģis un kalni gleznas aizmugurējā plānā
 
Tāpat par stilizēšanu uzskata skicēšanu, kad mākslinieks zīmē objektus, vērojot dabu, bet šos darbus nepabeidz. Skice tiek izmantota kā pamats mākslas darba radīšanai.
 
14.jpeg
Attēlā ainavas skice (Kamils Koro, 1870)
 
15.jpg
Attēlā skice kompozīcijai "Meitene sēž jūras krastā un ada" (Teo van Doesburgs, 1918)
 
Papildinformācija