Grūtības pakāpe:
1. Palmete 1p.
2. Dabas formu stilizācija mākslā 2p.
3. Arabeska 2p.
4. Stilizēta ainava 4p.
5. Reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības 1p.