Grūtības pakāpe:
1. Palmete 1 p.
2. Dabas formu stilizācija mākslā 2 p.
3. Arabeska 2 p.
4. Stilizēta ainava 4 p.
5. Reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības 1 p.