Grūtības pakāpe:
1. Stilizācijas raksturojums 1 p.
2. Stilizēti dzīvnieki glezniecībā 2 p.
3. Stilizēti dzīvnieki tēlniecībā 2 p.
4. Dzīvnieku stilizācija mākslā 2 p.
5. Cilvēka stilizācija tēlniecībā 1 p.
6. Cilvēka stilizācija glezniecībā 1 p.