Grūtības pakāpe:
1. Stilizācijas raksturojums 1p.
2. Stilizēti dzīvnieki glezniecībā 2p.
3. Stilizēti dzīvnieki tēlniecībā 2p.
4. Dzīvnieku stilizācija mākslā 2p.
5. Cilvēka stilizācija tēlniecībā 1p.
6. Cilvēka stilizācija glezniecībā 1p.