Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ģeometriskā un orientālā stila vispārējs raksturojums 1p.
2. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils 2p.
3. Ģeometriskā stila pazīmes 2p.
4. Orientālais stils 2p.
5. Orientālais stils trauku rotājumos 1p.
6. Ģeometriskā un orientālā stila pazīmes 2p.