Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stils. Sengrieķu trauku apgleznošanas stili Zina, kas ir stils. Prot raksturot sengrieķu trauku apgleznošanas stilus.
2. Gotika Prot raksturot vienu no arhitektūras stiliem - gotiku.
3. Klasicisms Prot raksturot vienu no arhitektūras stiliem - klasicismu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt ģeometriskā stila pazīmes.
2. Ģeometriskā stila pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt ģeometriskā stila pazīmes.
3. Orientālais stils 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt orientālā stila pazīmes.
4. Orientālais stils trauku rotājumos (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot attēlos saskatīt ornamentālā stila pazīmes.
5. Ģeometriskā un orientālā stila pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt ģeometriskā un orientālā stila pazīmes.
6. Melnfigūru stils 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt melnfigūru stila pazīmes.
7. Melnfigūru stila pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt melnfigūru stila raksturīgās pazīmes.
8. Sarkanfigūru stils 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot attēlos saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes.
9. Sarkanfigūru stila pazīmes 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot attēlos saskatīt sarkanfigūru stila raksturīgās pazīmes.
10. Melnfigūru un sarkanfigūru stila pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt melnfigūru un sarkanfigūru stilu pazīmes.
11. Gotika. Vispārīgs raksturojums (ar ieviklšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot vienu no mākslas un arhitektūras stiliem - gotiku.
12. Gotika. Velves 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot attēlos saskatīt gotisko velvju pazīmes.
13. Gotika. Vispārīgs raksturojums, gotisko velvju pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kad un kur gotikas stils izveidojās, prot attēlos saskatīt gotikas stila katedrāles velves.
14. Gotika. Gotikas arhitektūras raksturīgie elementi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos atpazīt gotikas arhitektūrai raksturīgos elementus.
15. Gotika. Gotiskā stila katedrāle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt gotiskās katedrāles pazīmes.
16. Gotika. Gotiskā katedrāle 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt gotiskās katedrāles pazīmes.
17. Klasicisms. Vispārīgs raksturojums, triumfa vārti 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot klasicisma pamatus, pamatlicējus, zina - kas ir triumfa vārti, kāds objekts ņemts tiem par paraugu.
18. Klasicisms. Klasicisma stila ēkas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt klasicisma stila pazīmes.
19. Klasicisms. Klasicisma raksturojums, raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot klasicismu, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos.
20. Klasicisms. Doriskais orderis 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt doriskā ordera pazīmes.
21. Klasicisms. Joniskais orderis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt joniskā ordera pazīmes.
22. Klasicisms. Korintiskais orderis (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt korintiskā ordera pazīmes.
23. Klasicisms. Antīkie orderi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt antīko orderu pazīmes.
24. Klasicisms. Klasicisma stila arhitektūras pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot klasicisma stila arhitektūru, saskatīt tās pazīmes attēlos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Orientālais stils trauku rotājumos Citi zema 1 p. Prot attēlos saskatīt ornamentālā stila pazīmes.
2. Gotika. Vispārīgs raksturojums Citi zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot vienu no mākslas un arhitektūras stiliem - gotiku.
3. Klasicisms. Korintiskais orderis Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt korintiskā ordera pazīmes.
4. Ģeometriskā un orientālā stila vispārējs raksturojums Citi zema 1 p. Prot raksturot ģeometrisko un orientālo stilu.
5. Melnfigūru un sarkanfigūru stils sengrieķu trauku rotāšanā Citi augsta 3 p. Prot raksturot sengrieķu trauku rotāšanas stilus - melnfigūru un sarkanfigūru stilus.
6. Sengrieķu trauku apgleznošanas stili Citi zema 3 p. Prot attēlos saskatīt sengrieķu trauku apgleznošanas stilu raksturīgās pazīmes.
7. Gotika. Gotiskās arhitektūras elementi Citi vidēja 2 p. Prot attēlos atpazīt un nosaukt gotiskās arhitektūras elementus.
8. Gotika. Stila vispārīgs raksturojums. Citi augsta 3 p. Prot raksturot gotikas stilu.
9. Klasicisms. Vispārīgs raksturojums Citi augsta 3 p. Prot vispārīgi raksturot vienu no mākslas stiliem - klasicismu.
10. Klasicisms. Antīko orderu raksturojums Citi vidēja 1 p. Prot raksturot antīko orderu pazīmes.
11. Klasicisms. Vispārīgs raksturojums Citi zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot klasicisma stilu arhitektūrā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu trauki. Ģeometriskais stils, orientālais stils 00:00:00 vidēja 10 p. Prot raksturot ģeometrisko un orientālo stilu; prot attēlos saskatīt ģeometriskā stila pazīmes; prot attēlos saskatīt orientālā stila pazīmes.
2. Sengrieķu trauki. Melnfigūru stils, sarkanfigūru stils 00:00:00 vidēja 13 p. Prot raksturot sengrieķu trauku rotāšanas stilus - melnfigūru un sarkanfigūru stilus; prot attēlos saskatīt melnfigūru un sarkanfigūru stilu pazīmes.
3. Sengrieķu trauku apgleznošanas stilu raksturojums 00:00:00 vidēja 22 p. Prot raksturot ģeometrisko un orientālo stilu; prot attēlos saskatīt ģeometriskā stila pazīmes; prot attēlos saskatīt orientālā stila pazīmes; prot raksturot sengrieķu trauku rotāšanas stilus - melnfigūru un sarkanfigūru stilus; prot attēlos saskatīt melnfigūru stila pazīmes; prot attēlos saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes; prot attēlos saskatīt sengrieķu trauku apgleznošanas stilu raksturīgās pazīmes.
4. Gotika. Gotiskās arhitektūras vispārīgs raksturojums, tās raksturīgie elementi 00:00:00 vidēja 9 p. Prot vispārīgi raksturot vienu no mākslas un arhitektūras stiliem – gotiku; prot attēlos saskatīt gotisko velvju pazīmes; prot attēlos atpazīt un nosaukt gotiskās arhitektūras elementus.
5. Gotika. Gotikas vispārējās pazīmes 00:00:00 vidēja 12 p. Prot raksturot gotikas stilu; prot attēlos saskatīt gotisko velvju pazīmes; prot attēlos atpazīt gotikas arhitektūrai raksturīgos elementus; prot attēlos saskatīt gotiskās katedrāles pazīmes.
6. Klasicisms. Klasicisma vispārējs raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot klasicisma pamatus, pamatlicējus, zina - kas ir triumfa vārti, kāds objekts ņemts tiem par paraugu; prot attēlos saskatīt klasicisma stila pazīmes; prot vispārīgi raksturot vienu no mākslas stiliem – klasicismu; prot raksturot klasicismu, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos.
7. Klasicisms. Antīko orderu raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 13 p. Prot raksturot antīko orderu pazīmes; prot attēlos saskatīt doriskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt joniskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt korintiskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt antīko orderu pazīmes.
8. Klasicisma raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 17 p. Prot vispārīgi raksturot klasicisma stilu arhitektūrā; prot attēlos saskatīt doriskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt joniskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt korintiskā ordera pazīmes; prot attēlos saskatīt antīko orderu pazīmes; prot raksturot klasicisma stila arhitektūru, saskatīt tās pazīmes attēlos.