Teorija

Uzdevumi

1. Baltās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Jauna sākuma, Jaunavas Marijas simboli (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Baltā krāsa kā simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Melnās krāsas simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Melnā krāsa, tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Melnā krāsa - simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Baltās un melnās krāsas simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Dzeltenās krāsas simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Dzeltenā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Oranžās krāsas simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Oranžās un dzeltenās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Oranžā, dzeltenā krāsa - to simboliskās nozīmes

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Sarkanā krāsa - simboliskā nozīme dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme Ķīnā un Japānā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Sarkanā krāsa - tās simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Violetās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Violetās krāsa nozīme kristietībā

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Violetās krāsas nozīme dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Zilās krāsas nozīme, tās popularitāte senos laikos

Grūtības pakāpe: vidēja

6
22. Zilās krāsas nozīme dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: zema

3
23. Zilās krāsas popularitāte senatnē (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Zilās krāsas simbolika kristietībā, krāsas popularitāte senos laikos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

3
26. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
27. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos, reliģijās, Ķīnas kultūrā

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Zaļās krāsas nozīme Senajā Ēģiptē, Ķīnā, viduslaiku un renesanses perioda Eiropā

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Krāsu simboliskā nozīme (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Krāsu simboliskā nozīme dažādās kultūrās un reliģijās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
31. Krāsu simboliskā nozīme Austrumu kultūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Baltā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

9
2. Melnā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Baltā un melnā krāsa - to simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

23
4. Dzeltenā un oranžā krāsa - to simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

24
5. Sarkanā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

14
6. Violetā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

17
7. Zilā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

18
8. Zaļā krāsa - tās simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

18
9. Dažādu krāsu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem