Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Krāsu simboliskā nozīme 3p.
2. Krāsu simboliskā nozīme dažādās kultūrās un reliģijās 6p.
3. Krāsu simboliskā nozīme Rietumu kultūrā 2p.
4. Krāsu simboliskā nozīme Austrumu kultūrās 4p.