Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Melnās krāsas simboliskā nozīme 6p.
2. Melnā krāsa, tās simboliskā nozīme 6p.
3. Melnā krāsa japāņu kultūrā 3p.
4. Melnā krāsa - simbols 4p.