Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23p.
1. Baltās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2p.
2. Melnās krāsas simboliskā nozīme 6p.
3. Melnā krāsa, tās simboliskā nozīme 6p.
4. Baltā un melnā krāsa, to simboliskā nozīme 4p.
5. Baltās un melnās krāsas simboliskā nozīme 5p.