Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu simboliskā nozīme. Baltā, melnā krāsa. Prot raksturot baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
2. Krāsu simboliskā nozīme. Dzeltenā, oranžā krāsa Prot raksturot dzeltenās un oranžās krāsas simbolisko nozīmi.
3. Krāsu simboliskā nozīme. Sarkanā krāsa Prot raksturot sarkanās un violetās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Krāsu simboliskā nozīme. Violetā krāsa Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi.
5. Krāsu simboliskā nozīme. Zilā krāsa Prot raksturot zilās krāsas simbolisko nozīmi, tās pielietojumu dažādos laika posmos, kultūrās.
6. Krāsu simboliskā nozīme. Zaļā krāsa Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
2. Jauna sākuma, Jaunavas Marijas simboli 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt Jaunavas Marijas, jauna sākuma simbolus.
3. Baltā krāsa kā simbols 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Melnās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
5. Melnā krāsa, tās simboliskā nozīme 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
6. Melnā krāsa - simbols 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot skaidrot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
7. Baltās un melnās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi.
8. Dzeltenās krāsas simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
9. Dzeltenā krāsa - tās simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Māk raksturot dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
10. Oranžās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot oranžās krāsas simbolisko nozīmi.
11. Oranžās un dzeltenās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot oranžās un dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
12. Oranžā, dzeltenā krāsa - to simboliskās nozīmes 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot oranžās un dzeltenās krāsas simboliskās nozīmes.
13. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi.
14. Sarkanā krāsa - simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
15. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme Ķīnā un Japānā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi Ķīnā un Japānā.
16. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, kāda nozīme ir sarkanai krāsai dažādās kultūrās.
17. Sarkanā krāsa - tās simboli 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot skaidrot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi.
18. Violetās krāsas simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi.
19. Violetās krāsa nozīme kristietībā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot violetās krāsas nozīmi kristietībā.
20. Violetās krāsas nozīme dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot violetās krāsas nozīmi dažādos laika posmos.
21. Zilās krāsas nozīme, tās popularitāte senos laikos 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina zilās krāsas simbolisko nozīmi, prot raksturot tās popularitāti senos laikos.
22. Zilās krāsas nozīme dažādās kultūrās 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot skaidrot zilās krāsas nozīmi dažādās kultūrās.
23. Zilās krāsas popularitāte senatnē 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kurā gadsimtā zilā krāsa kļuva populāra, kurš cilvēks veicināja šīs krāsas popularitāti.
24. Zilās krāsas simbolika kristietībā, krāsas popularitāte senos laikos 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot zilās krāsas simbolisko nozīmi kristietībā, zina, kad šī krāsa kļuva populāra.
25. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi senajā Romā, viduslaikos un renesanses posmā.
26. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
27. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos, reliģijās, Ķīnas kultūrā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot zaļās krāsas nozīmi dažādos laika posmos, reliģijās, Ķīnas kultūrā.
28. Zaļās krāsas nozīme Senajā Ēģiptē, Ķīnā, viduslaiku un renesanses perioda Eiropā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādos laika posmos un kultūrās.
29. Krāsu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt noteiktus krāsu simbolus.
30. Krāsu simboliskā nozīme dažādās kultūrās un reliģijās 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi dažādās reliģijās, kultūrās.
31. Krāsu simboliskā nozīme Austrumu kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot dažādu krāsu simbolisko nozīmi Austrumu kultūrās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 zema 9p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažadās kultūrās; prot attēlos saskatīt Jaunavas Marijas, jauna sākuma simbolus.
2. Melnā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 19p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi japāņu kultūrā.
3. Baltā un melnā krāsa - to simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 23p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās; prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Dzeltenā un oranžā krāsa - to simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 24p. Prot raksturot dzeltenās un oranžās krāsas simboliskās nozīmes.
5. Sarkanā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 14p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās; prot raksturot sarkanas krāsas ziedu, garīdzniecības apģērba simbolisko nozīmi.
6. Violetā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 17p. Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot violetās krāsas nozīmi kristietībā; prot raksturot violetās krāsas nosaukuma rašanos, zina, kādās situācijās tiek izmantota violetā krāsa.
7. Zilā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 18p. Zina zilās krāsas simbolisko nozīni, prot raksturot tās popularitāti senos laikos; prot skaidrot zilās krāsas nozīmi dažādās kultūrās; zina, kad zilo krāsu sāka izmantot Jaunavas Marijas attēlošanā, vitrāžās, zina, kurš no augiem simbolizē uzticību.
8. Zaļā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 18p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās, laika posmos, reliģijās.
9. Dažādu krāsu simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 15p. Prot raksturot dažādu krāsu simbolisko nozīmi.