Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu simboliskā nozīme. Baltā, melnā krāsa. Prot raksturot baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
2. Krāsu simboliskā nozīme. Dzeltenā, oranžā krāsa Prot raksturot dzeltenās un oranžās krāsas simbolisko nozīmi.
3. Krāsu simboliskā nozīme. Sarkanā krāsa Prot raksturot sarkanās un violetās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Krāsu simboliskā nozīme. Violetā krāsa Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi.
5. Krāsu simboliskā nozīme. Zilā krāsa Prot raksturot zilās krāsas simbolisko nozīmi, tās pielietojumu dažādos laika posmos, kultūrās.
6. Krāsu simboliskā nozīme. Zaļā krāsa Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
2. Jauna sākuma, Jaunavas Marijas simboli (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt Jaunavas Marijas, jauna sākuma simbolus.
3. Baltā krāsa kā simbols 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Melnās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
5. Melnā krāsa, tās simboliskā nozīme 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
6. Melnā krāsa - simbols 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot skaidrot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
7. Baltās un melnās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi.
8. Dzeltenās krāsas simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
9. Dzeltenā krāsa - tās simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Māk raksturot dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
10. Oranžās krāsas simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot oranžās krāsas simbolisko nozīmi.
11. Oranžās un dzeltenās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot oranžās un dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
12. Oranžā, dzeltenā krāsa - to simboliskās nozīmes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot oranžās un dzeltenās krāsas simboliskās nozīmes.
13. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi.
14. Sarkanā krāsa - simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
15. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme Ķīnā un Japānā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi Ķīnā un Japānā.
16. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina, kāda nozīme ir sarkanai krāsai dažādās kultūrās.
17. Sarkanā krāsa - tās simboli 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot skaidrot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi.
18. Violetās krāsas simboliskā nozīme (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi.
19. Violetās krāsa nozīme kristietībā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot violetās krāsas nozīmi kristietībā.
20. Violetās krāsas nozīme dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot violetās krāsas nozīmi dažādos laika posmos.
21. Zilās krāsas nozīme, tās popularitāte senos laikos 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina zilās krāsas simbolisko nozīmi, prot raksturot tās popularitāti senos laikos.
22. Zilās krāsas nozīme dažādās kultūrās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot skaidrot zilās krāsas nozīmi dažādās kultūrās.
23. Zilās krāsas popularitāte senatnē (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kurā gadsimtā zilā krāsa kļuva populāra, kurš cilvēks veicināja šīs krāsas popularitāti.
24. Zilās krāsas simbolika kristietībā, krāsas popularitāte senos laikos 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot zilās krāsas simbolisko nozīmi kristietībā, zina, kad šī krāsa kļuva populāra.
25. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi senajā Romā, viduslaikos un renesanses posmā.
26. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādās kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās.
27. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos, reliģijās, Ķīnas kultūrā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot zaļās krāsas nozīmi dažādos laika posmos, reliģijās, Ķīnas kultūrā.
28. Zaļās krāsas nozīme Senajā Ēģiptē, Ķīnā, viduslaiku un renesanses perioda Eiropā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādos laika posmos un kultūrās.
29. Krāsu simboliskā nozīme (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot attēlos saskatīt noteiktus krāsu simbolus.
30. Krāsu simboliskā nozīme dažādās kultūrās un reliģijās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi dažādās reliģijās, kultūrās.
31. Krāsu simboliskā nozīme Austrumu kultūrās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot dažādu krāsu simbolisko nozīmi Austrumu kultūrās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauna sākuma, Jaunavas Marijas simboli Citi vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt Jaunavas Marijas, jauna sākuma simbolus.
2. Baltās krāsas simboliskā nozīme Citi augsta 3 p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi.
3. Melnā krāsa japāņu kultūrā Citi augsta 3 p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi japāņu kultūrā.
4. Baltā un melnā krāsa, to simboliskā nozīme Citi vidēja 4 p. Prot raksturot baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi.
5. Oranžās un dzeltenās krāsas simboliskā nozīme Citi vidēja 4 p. Prot raksturot oranžās un dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
6. Dzeltenā krāsa, tās simboliskās nozīmes skaidrojums Citi augsta 3 p. Prot skaidrot dzeltenās krāsas simbolisko nozīmi.
7. Sarkanās krāsas simboliskā nozīme Citi zema 3 p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi.
8. Sarkanas krāsas ziedu, garīdzniecības apģērba simboliskā nozīme Citi vidēja 2 p. Prot raksturot sarkanas krāsas ziedu, garīdzniecības apģērba simbolisko nozīmi.
9. Violetās krāsas simboliskā nozīme Citi zema 3 p. Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi.
10. Violetās krāsas nosaukuma rašanās, krāsas pielietojums Citi vidēja 2 p. Prot raksturot violetās krāsas nosaukuma rašanos, zina, kādās situācijās tiek izmantota violetā krāsa.
11. Zilās krāsas popularitāte senatnē Citi zema 2 p. Zina, kurā gadsimtā zilā krāsa kļuva populāra, kurš cilvēks veicināja šīs krāsas popularitāti.
12. Zilās krāsas nozīme Citi vidēja 2 p. Zina, kad zilo krāsu sāka izmantot Jaunavas Marijas attēlošanā, vitrāžās, zina, kurš no augiem simbolizē uzticību.
13. Zaļās krāsas simboliskā nozīme dažādos laika posmos Citi zema 3 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi senajā Romā, viduslaikos un renesanses posmā.
14. Zaļās krāsas nozīme Senajā Romā, Īrijā Citi augsta 3 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi Senajā Romā, Īrijā.
15. Krāsu simboliskā nozīme Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt noteiktus krāsu simbolus.
16. Krāsu simboliskā nozīme Rietumu kultūrā Citi vidēja 2 p. Prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi Rietumu kultūrā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 zema 9 p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažadās kultūrās; prot attēlos saskatīt Jaunavas Marijas, jauna sākuma simbolus.
2. Melnā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 19 p. Prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi japāņu kultūrā.
3. Baltā un melnā krāsa - to simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 23 p. Prot raksturot baltās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās; prot raksturot melnās krāsas simbolisko nozīmi.
4. Dzeltenā un oranžā krāsa - to simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 24 p. Prot raksturot dzeltenās un oranžās krāsas simboliskās nozīmes.
5. Sarkanā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 14 p. Prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot sarkanās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās; prot raksturot sarkanas krāsas ziedu, garīdzniecības apģērba simbolisko nozīmi.
6. Violetā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 17 p. Prot raksturot violetās krāsas simbolisko nozīmi; prot raksturot violetās krāsas nozīmi kristietībā; prot raksturot violetās krāsas nosaukuma rašanos, zina, kādās situācijās tiek izmantota violetā krāsa.
7. Zilā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 18 p. Zina zilās krāsas simbolisko nozīni, prot raksturot tās popularitāti senos laikos; prot skaidrot zilās krāsas nozīmi dažādās kultūrās; zina, kad zilo krāsu sāka izmantot Jaunavas Marijas attēlošanā, vitrāžās, zina, kurš no augiem simbolizē uzticību.
8. Zaļā krāsa - tās simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 18 p. Prot raksturot zaļās krāsas simbolisko nozīmi dažādās kultūrās, laika posmos, reliģijās.
9. Dažādu krāsu simboliskā nozīme 00:00:00 vidēja 15 p. Prot raksturot dažādu krāsu simbolisko nozīmi.