Teorija

Uzdevumi

1. Faktūru veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Reālā un atdarinātā faktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Faktūru veidi, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Faktūru attēlošana 17.-18. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Faktūru raksturojums, faktūras tēlniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Krāsu klāšanas principi dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Faktūras raksturojums, tās radīšanas paņēmieni dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Faktūras tēlniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Faktūras mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Faktūru veidi, faktūra tēlniecībā (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Faktūras raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem