Teorija

Uzdevumi

1. Ilustrācijas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Viduslaiku ilustrācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Grāmatas un ilustrācijas viduslaikos

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Ilustrāciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Latviešu grāmatu ilustratore, grāmatu iespiešana, ilustrācija

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ilustrācijas raksturojums, viduslaiku ilustrācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Latviešu grāmatu ilustratore, ilustrāciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ilustrācijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Fakti par ilustrācijām, ilustrāciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Ilustrācijas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Treniņš tēmā Ilustrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem