Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ilustrācijas raksturojums 3p.
2. Ilustrāciju veidi 4p.