Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Ilustrācijas raksturojums 3p.
2. Grāmatas un ilustrācijas viduslaikos 1p.
3. Ilustrāciju veidi 4p.
4. Latviešu grāmatu ilustratore, grāmatu iespiešana, ilustrācija 2p.
5. Ilustrācijas raksturojums, viduslaiku ilustrācijas 4p.