Svarīgi!
Ilustrācija – zīmējums, fotogrāfija, gravīra vai jebkurš cits attēls, kas paskaidro tekstu.
14.jpg
Attēlā – ilustrācija "Sarkangalvīte un vilks"
 
Ar ilustrācijas palīdzību tiek nodota literārā sacerējuma emocionālā noskaņa, tiek vizualizēti daiļliteratūras darba varoņi, izzinošā grāmatā aprakstīto objektu demonstrācija (piemēram, eksotiskie putni), tehniskajā dokumentācijā tiek attēloti veicamo darbību soļi (instrukcijas).
 
Ilustrācijas izmanto, lai precizētu sarežģītus jēdzienus, objektu aprakstus, kurus grūti raksturot ar teksta palīdzību.
 
13.png
Attēlā – hidrauliskās iekārtas shēma
 
Visvairāk ilustrāciju atrodamas grāmatās bērniem. Ilustrācijas izmanto arī reklāmās, plakātos, apsveikumu kartiņās, žurnālos un avīzēs.
 
15.jpg
Attēlā – apsveikuma kartiņa (1934)
 
50.jpg
Attēlā – reklāmas plakāts, kurā reklamēta kafija
Svarīgi!
Ilustrators – cilvēks, kurš zīmē ilustrācijas noteiktam tekstam.
Kā izcilu latviešu grāmatu ilustratori un rakstnieci var minēt Margaritu Stārasti (1914-2014), kuras darbs saistīts lielākoties ar bērnu literatūru.
 
Ilustrācijas tiek grupētas pēc to izgatavošanas tehnikas, stila – zīmētas, gleznotas, drukātas ilustrācijas, kolāžas, montāžas u.c.
 
Atsevišķi tiek iedalīti dažādi ilustrāciju veidi, piemēram, ilustrētā arhitektūra (attēlo celtnes), arheoloģija (attēlo senus priekšmetus, apmetnes u.c.), botānika (attēlo augus), mode (attēlo apģērbu), bilžu grāmatas (lielākoties paredzētas bērniem).
 
8.jpg
Attēlā – ilustrētā botānika
 
9.jpg
Attēlā – ilustrētā mode
 
Ilustrācijas kā teksta papildinātājas tika izmantotas jau senatnē. Piemēram, viduslaikos (5.-15. gadsimts) grāmatu ilustrācijas tika zīmētas ar roku. Grāmatas pavairotas, tās pārrakstot, attiecīgi arī ilustrācijas tika pārzīmētas. Grāmatas tika pārrakstītas klosteros, ar to nodarbojās mūki.
 
3.jpg
Attēlā – mūks pārraksta grāmatu
 
Šajās grāmatās tika zīmētas ilustrācijas, kas paskaidroja tekstu, teksts tika rotāts ar dekoratīvām joslām, bieži vien tekstā tika izcelts un īpaši dekorēts rindkopas pirmā vārda pirmais burts.
 
2.jpg
Attēlā – viduslaikos tapusī grāmata
 
1.jpg
Attēlā – dekorēts vārda pirmais burts 
 
Pēc tam, kad Johans Gūtenbergs (1394-1468, vācietis) izgudroja grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, tās tika ilustrētas ar gravīrām.
 
5.png
Attēlā – grāmatas iespiešana (strādnieks kreisajā pusē noņem apdrukāto papīra lapu, labajā pusē – noklāj burtu formas ar krāsu)
 
4.jpg
Attēlā – gravīra "Četri jātnieki"
 
Laika gaitā ilustratori sāka zīmēt ilustrācijas ne tikai grāmatām, bet arī laikrakstiem, žurnāliem. Lielu popularitāti guva karikatūras (karikatūra - humoristisks zīmējums, kurā komisko efektu panāk ar pārspīlējumu vai salīdzinājumu; karikatūras liek skatītājam pasmieties par attēloto situāciju, pārdomāt to). Par ilustratoriem kļuva profesionāli mākslinieki.
 
95.png
Attēlā – karikatūra, kurā kariķētas pārspīlēti kuplās dāmu kleitas
 
Ilustrāciju uzplaukums saistīts ar laika posmu, kad avīzes, žurnāli un grāmatas kļuva par galveno informācijas avotu - pēc 1800. gada. Pilnveidojoties teksta iespiešanas tehnoloģijai, arī ilustrācijas kļuva daudzveidīgākas - sāka izmantot vairāk krāsas, ilustrācijas varēja izgatavot dažādās tehnikās.
 
16.jpg
Attēlā – ilustrācija grāmatai "Alise brīnumzemē"
 
Daudzi ilustratori guva sabiedrības atzinību, kļuva pazīstami, turīgi cilvēki, viņu zīmētās ilustrācijas kļuva populāras un atpazīstamas visā pasaulē.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration
https://lv.wikipedia.org/wiki/Karikatūra
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jessie_Willcox_Smith#/media/File:Little_Red_Riding_Hood_-_J._W._Smith.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration#/media/File:Gear_pump_exploded.png
https://dom.lndb.lv/data/obj/43260.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonetto_Cappiello#/media/File:Victoria_Arduino,_1922.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_illustration#/media/File:Botanical_illustration_of_Lilium_superbum.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_illustration#/media/File:Lady_Duff_Gordon_styles_sketched_by_Marguerite_Martyn,_1918.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Codex#/media/File:Ezra_Codex_Amiantinus.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bilderhandschrift#/media/Datei:Folio_158r_-_The_Christmas_Mass.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminated_manuscript#/media/File:Bernhard_von_Clairvaux_(Initiale-B).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#/media/File:Printer_in_1568-ce.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodcut#/media/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_The_Four_Horsemen_(NGA_1979.39.1).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Cruikshank#/media/File:1850-g-cruikshank-crinoline-parody.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland#/media/File:Jessie_Willcox_Smith_Boys_and_Girls_in_Bookland.jpg