Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ilustrācija Zina, kas ir ilustrācija, prot raksturot tās nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilustrācijas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas ir ilustrācija, kādos nolūkos to izmanto, prot raksturot dažādos ilustrācijas veidus.
2. Viduslaiku ilustrācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Prot attēlos saskatīt viduslaiku ilustrācijām raksturīgās pazīmes.
3. Grāmatas un ilustrācijas viduslaikos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Zina, kas un kā izgatavoja grāmatas un ilustrācijas viduslaiku posmā.
4. Ilustrāciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādo ilustrāciju veidu pazīmes.
5. Latviešu grāmatu ilustratore, grāmatu iespiešana, ilustrācija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot nosaukt latviešu bērnu grāmatu ilustratori, zina, kas izgudroja grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, kādas ilustrācijas izmantoja pirmajās iespiestajās grāmatās, prot atpazīt ilustrāciju attēlā.
6. Ilustrācijas raksturojums, viduslaiku ilustrācijas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot ilustrāciju, spēj attēlos atpazīt viduslaiku ilustrācijas.
7. Latviešu grāmatu ilustratore, ilustrāciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot nosaukt latviešu grāmatu ilustratori, spēj attēlos atpazīt ilustrāciju veidus.
8. Ilustrācijas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes.
9. Fakti par ilustrācijām, ilustrāciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Pārzina dažādus faktus par ilustrācijām, prot attēlos saskatīt dažādo ilustrāciju veidu pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilustrētā botānika Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt ilustrētās botānikas pazīmes.
2. Grāmatas un ilustrācijas viduslaikos Citi zema 2 p. Zina, kas un kā izgatavoja grāmatas un ilustrācijas viduslaiku posmā.
3. Viduslaiku ilustrācijas Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt viduslaiku ilustrācijām raksturīgās pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilustrācijas raksturojums 00:20:00 vidēja 14 p. Zina, kas ir ilustrācija, kādos nolūkos to izmanto, prot raksturot dažādos ilustrācijas veidus; zina, kas un kā izgatavoja grāmatas un ilustrācijas viduslaiku posmā; prot attēlos saskatīt dažādo ilsutrāciju veidu pazīmes; prot nosaukt latviešu bērnu grāmatu ilustratori, zina, kas izgudroja grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, kādas ilustrācijas izmantoja pirmajās iespiestajās grāmatās, prot atpazīt ilustrāciju attēlā; prot raksturot ilustrāciju, spēj attēlos atpazīt viduslaiku ilustrācijas.
2. Treniņš tēmā Ilustrācija 00:10:00 vidēja 7 p. Zina, kas ir ilustrācija, kādos nolūkos to izmanto, prot raksturot dažādos ilustrācijas veidus; prot attēlos saskatīt dažādo ilustrāciju veidu pazīmes; zina, kādas ilustrācijas izmantoja pirmajās iespiestajās grāmatās, prot atpazīt ilustrāciju attēlā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilustrācijas - raksturīgās pazīmes, nozīmīgi fakti 00:27:00 vidēja 23 p. Zina, kas ir ilustrācija, kādos nolūkos to izmanto, prot raksturot dažādos ilustrācijas veidus; prot attēlos saskatīt viduslaiku ilustrācijām raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādo ilustrāciju veidu pazīmes; prot nosaukt latviešu bērnu grāmatu ilustratori, zina, kas izgudroja grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, kādas ilustrācijas izmantoja pirmajās iespiestajās grāmatās, prot atpazīt ilustrāciju attēlā.
2. Mājas darbs tēmā Ilustrācija 00:20:00 vidēja 7 p. Zina, kas ir ilustrācija; zina viduslaiku grāmatu pavairošanas vēsturi; prot attēlos saskatīt viduslaiku ilustrācijām raksturīgās pazīmes.