Digitālais ģeogrāfijas atlants

 1. Digitālais ģeogrāfijas atlants

7. klase

 1. Kā izmanto Zemes attēlojumus - kartes un globusu?

 2. Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība?

 3. Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu?

 4. Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?

Ģeogrāfija pamatskolai (SIA "Northmaps")

 1. 7. klase

  1. Karte un globuss

  2. Tematiskās kartes

  3. Kartes elementi

  4. Ģeogrāfiskās koordinātas

  5. Karte mūsdienās

  6. Zemes un Mēness veidošanās

  7. Zemes sistēmas un dzīvības attīstība

  8. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās

  9. Vulkāni un zemestrīces, to ietekme uz cilvēka dzīves apstākļiem

  10. Iežu cikls

  11. Pasaules un Latvijas reljefs

  12. Hidrosfēras daļas un to sasaiste

  13. Pasaules okeāns un tā ūdens cirkulācija

  14. Baltijas jūra

  15. Iekšējie ūdeņi

  16. Atmosfēras cirkulācija

  17. Klimata veidotājfaktori

  18. Latvijas klimats

 2. 8. klase

  1. Dabas resursu izvietojums

  2. Dabas resursu nodrošinājums un izmantošana

  3. Biomu izvietojums

  4. Tuksneši

  5. Meži

  6. Tundra

  7. Zālāji

 3. 9. klase

  1. Latvija Eiropā

  2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis

  3. Saimniecība un tās izvietojumu ietekmējošie faktori

  4. Dabas resursi un to ieguve Latvijā

  5. Rūpniecība Latvijā

  6. Pakalpojumu nozares Latvijā

  7. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pasaulē un Latvijā

  8. Demogrāfiskie procesi Latvijā

  9. Migrācijas procesi Latvijā

  10. Latvijas apdzīvotība un apdzīvojums

Ģeogrāfija I

 1. Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi

  1. Telpiskās struktūras

  2. Demogrāfiskie procesi pasaulē

  3. Migrācijas procesi pasaulē

 2. Pasaules apdzīvojums un apdzīvotība

 3. Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

  1. Endogēnie un eksogēnie litosfēras procesi

Noslēguma testi

 1. 7. klase

 2. Ģeogrāfija I