Teorija

Uzdevumi

1. Migrācijas pamatjēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Migrācija un ar to saistītie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Migrācijas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Migrācijas atšķirības pasaules valstīs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Migrācijas saldo Latvijā

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Migrācijas koeficientu dinamika Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Migrācijas saldo Latvijā II

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Migrācijas saldo aprēķināšana pēc migrācijas saldo koeficientiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Reemigrācijas dinamika Latvijā un tās reģionos 2013-2021

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Reemigrācijas īpatsvars Latvijas imigrācijas procesos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Emigrācijas un imigrācijas valstis pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Migrācijas procesi pasaules kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Migrācijas procesi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Kompleksais uzdevums par migrāciju

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Migrācijas procesi I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Migrācijas procesi II

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem