Teorija

Uzdevumi

1. Pasaules apdzīvotība, jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pasaules apdzīvojuma blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ārējās migrācijas procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Urbanizācija pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Apdzīvojuma karšu analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Apdzīvojums. Pilsētu grupēšana pēc iedzīvotāju skaita

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Apdzīvojums. Latvijas pilsētu grupēšana pēc iedzīvotāju skaita

Grūtības pakāpe: zema

8
8. Iedzīvotāju blīvuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Urbanizācijas līmeņa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Migrācijas saldo jeb bilance

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Apdzīvojums ar attēliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Apdzīvojuma izmaiņas Latvijā 1935.- 2019. gados

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Apdzīvojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Apdzīvojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem