Teorija

Uzdevumi

1. Litosfēras procesi. Pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Zemestrīces un cunami

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Zemes garozas procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Litosfēras procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ģeoloģiskās vides ietekme, nogāžu procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Procesi Zemes dzīlēs, litosfērā, iežu cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Iežu dēdēšanas, augsnes veidošanās procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Zemestrīces fokusa dziļuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Procesi Zemes dzīlēs, iežu veidošanās un grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Iežu dēdēšana un augsnes veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Augsnes pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Latvijas augsnes un purvi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Augsnes erozija un degradācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Litosfēras endogēnie un eksogēnie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem